Wózek inwalidzki
28 września 2021

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Co trzeba zrobić, aby otrzymać wózek inwalidzki na NFZ?

Wózek inwalidzki jest drogim elementem. Jego otrzymanie wymaga najczęściej refundacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Wiąże się to z wieloma formalnościami i kryteriami, które musi spełnić potrzebujący. Jak skutecznie zrealizować zapotrzebowanie na wózek inwalidzki? Jakie kroki należy podjąć i ile one zajmują?

Wystawienie zlecenia na wózek

Pierwszym krokiem na dofinansowanie z NFZ jest otrzymanie zlecenia na wózek inwalidzki – bez odpowiedniego skierowania otrzymanie sprzętu medycznego nie będzie możliwe. Takie zlecenie może wystawić tylko lekarz, który ukończył określoną specjalizację, np. ortopedię i traumatologię, pediatrię, medycynę rodzinną, geriatrię, chirurgię onkologiczną i ogólną, neurologię, rehabilitację, podstawową opiekę zdrowotną (im bardziej szczegółowa specjalizacja, tym większe uprawnienia na specjalistyczny sprzęt i akcesoria).

Duże znaczenie ma również rodzaj wózka inwalidzkiego (ręczny, lekki, specjalny). Lekarze o podstawowej specjalizacji, czyli medycyny rodzinnej, mogą wystawić zlecenie tylko na wózek ręczny, nie specjalny. Zlecenie na wózek inwalidzki jest ważne 12 miesięcy od wystawienia.

Dostarczenie wózka do oddziału NFZ

Lekarz na wizycie potwierdza zlecenie w NFZ. Wtedy pacjent od razu otrzymuje zlecenie z potwierdzonym prawem do refundacji. Może otrzymać albo formę papierową albo numer zlecenia do pobrania przez uprawionego realizatora z serwera NFZ.

W dalszej kolejności Narodowy Fundusz Zdrowia weryfikuje sytuację zdrowotną danej osoby. Sprawdza, czy zainteresowany jest ubezpieczony. Weryfikacja odbywa się za pośrednictwem tzw. Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy. Jeżeli dana osoba nie widnieje w systemie, a mimo to jest ubezpieczona, musi przedstawić dokument potwierdzający opłacanie składek.

W razie pomyślnego rozpatrzenia NFZ potwierdza zlecenie.

Realizacja zlecenia

Potwierdzone zlecenie trzeba zabrać ze sobą do dowolnego sklepu z artykułami medycznymi, który ma podpisaną umowę z NFZ na realizację świadczeń. Można je zrealizować nie tylko w hurtowniach stacjonarnych, ale też internetowych. Najważniejszy jest wybór sprzętu dla niepełnosprawnych dobrej jakości. Centrum Adaptacji do Niepełnosprawności PARTNER Szmidt-Banyś jest autoryzowanym i jedynym w Polsce przedstawicielem wózków inwalidzkich marki Kuschall. Firma posiada wyspecjalizowanych pracowników, którzy chcą poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych.

Sklep medyczny musi posiadać podpisaną umowę z NFZ, która zobowiązuje do posiadania w ofercie przynajmniej jednego produktu (np. wózka inwalidzkiego), który mieści się w limicie finansowania.