22 lutego 2021

Kategoria:
Motoryzacja

Czy kierowanie busem osobowym wymaga specjalnych uprawnień?

Posiadanie prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdami o określonej kategorii. W przypadku wybranych środków transportu konieczne jest uzyskanie specjalnych zezwoleń. Wiadome jest, że taksówkarz powinien mieć certyfikat uprawniający go do wykonywania zawodu, a do przewożenia swojej rodziny zwykłym autem osobowym nie trzeba mieć specjalnego zezwolenia. Co jednak kiedy planujemy kierować busem osobowym? Czy potrzebujemy mieć specjalne uprawnienia?

Czy wystarczy prawo jazdy?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem w Polsce jeśli chcemy wykonywać przewóz osób  busem, przy czym masa całkowita tego pojazdu wynosi ponad 3,5 tony, to musimy uzyskać specjalną licencję. Jest to absolutnie wymagane, taki bus nie jest zwykłym samochodem osobowym, nie jest przeznaczony do codziennego, niezawodowego użytku. By rozpocząć kierowanie nim, musimy najpierw postarać się o uzyskanie właściwego zezwolenia – mówi pracownik firmy AutoGalant Wypożyczalnia Samochodów z Gniezna.

Nie ma więc możliwości, by przewozić ludzi busem osobowym ważącym powyżej 3,5 tony bez wcześniejszego uzyskania specjalnych uprawnień. Busem nazywany jest pojazd, który konstrukcyjnie przeznaczony jest do przewożenia wielu osób. By kierować takim pojazdem, musimy postarać się o uzyskanie specjalnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. Nie wystarczy więc standardowe prawo jazdy. Pamiętajmy jednak – nawet jeśli planujemy jednorazowy przewóz osób busem powyżej 3,5 tony, musimy uzyskać wcześniej specjalną licencję. Co równie istotne, dokument ten uprawnia do wykonywania wyłącznie przewozów okazjonalnych. Jeśli chcemy przewozić ludzi regularnie, bus nie będzie do tego odpowiednim pojazdem. W takiej sytuacji zobowiązani będziemy do kupienia właściwego pojazdu bądź skorzystania z oferty wypożyczalni samochodów. Idealnie sprawdzi się autobus, którym spokojnie możemy wykonywać regularny przewóz osób. Jeśli jednak masa całkowita busa wynosi maksymalnie 3,5 tony, to nie ma konieczności ubiegania się o specjalną licencję na przewóz osób, wówczas wystarczy posiadanie prawa jazdy kategorii B. Takim pojazdem możemy przewozić nawet 9 osób.

Ubieganie się o licencję krok po kroku

Pierwszym krokiem do uzyskania specjalnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą jest złożenie odpowiedniego wniosku o udzielenie potrzebnego zezwolenia. Do wniosku tego konieczne jest dołączenie następujących dokumentów:

  1. oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg właściwej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  2. zaświadczenie o niekaralności z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
  3. wykaz pojazdów, którymi odbywać się będzie przewóz osób ze szczegółowymi informacjami na ich temat;
  4. potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat w związku z wnioskowaniem o uzyskanie licencji;
  5. ewentualne pełnomocnictwo.

Po dopełnieniu tego obowiązku urząd zweryfikuje poprawność złożonego przez nas wniosku. Jeśli okaże się, że nie załączyliśmy do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów, będziemy mieli 7 dni od dnia, w którym otrzymamy wezwanie, na usunięcie wszelkich braków. Jeśli wniosek będzie spełniał wszystkie wymagania, otrzymamy licencję na przewóz osób busem. Takie pozwolenie ważne będzie w zależności od tego, o jaki termin obowiązywania licencji wnioskowaliśmy, może to być od 2 do aż 50 lat.