Testament
25 sierpnia 2021

Kategoria:
Finanse

Jak dochodzić swoich praw do zachowku?

W polskim prawie spadkowym najbliższa rodzina spadkodawcy jest  stawiana w pozycji uprzywilejowanej. Nawet jeśli nie zostanie ujęta w testamencie, wciąż zachowuje prawo do zachowku. Czym jest zachowek i kto dokładnie jest do niego uprawniony? Jak dochodzić swoich praw do zachowku? Czy możliwe jest uzyskanie zachowku jedynie na drodze sądowej? Spieszymy z wyjaśnieniem.

Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Zachowek to instytucja, która ma na celu zabezpieczenie finansowe najbliższej rodziny spadkodawcy. Innymi słowy, zachowek ma za zadanie zastąpić spadek w sytuacji, w której osoby te zostałyby pominięte w testamencie. Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego, zachowek przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy.

Dobrowolna zapłata zachowku

Dochodząc swoich praw do zachowku, należy najpierw podjąć próbę uzyskania należnej kwoty na drodze polubownej. Na podstawie prawa spadkowego, uprawnionej osobie przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej o równowartości zachowku lub w części wymagającej uzupełnienia, jeśli wcześniej otrzymał na przykład darowiznę od spadkodawcy.

Roszczenie o zapłatę zachowku przysługuje przez 5 lat. Początek biegu terminu zaczyna się z dniem otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy, lub ogłoszenia testamentu. Najlepiej, gdy otrzymanie zachowku zostanie poświadczone na piśmie. Taki dokument będzie stanowić dowód w razie dalszych roszczeń którejkolwiek ze stron.

Sądowe dochodzenie zachowku

Jeśli spadkobiercy wskazani w testamencie nie zechcą dobrowolnie zapłacić zachowku, osoba uprawniona może dochodzić swoich praw do zachowku na drodze sądowej. Odbywa się to w formie powództwa. Wymagane jest więc złożenie pozwu o zachowek do sądu właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy.

Aby bezbłędnie przygotować pozew i tym samym nie wydłużać postępowania, warto skorzystać z pomocy prawnika. Jednym z miejsc, w którym można z niej skorzystać jest Kancelaria Radcowska Mariusz Kimus w Częstochowie. Doświadczony w sprawach spadkowych prawnik z pewnością doradzi, przygotuje odpowiednie pismo, a w razie potrzeby podejmie się także reprezentowania przed sądem.

Warto jednak pamiętać, że postępowanie przed sądem wiąże się z dodatkowymi, często niemałymi kosztami. Aby sąd rozpatrzył sprawę, po złożeniu pozwu konieczne jest uiszczenie opłaty w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu. Do tego dochodzą oczywiście koszty związane z ewentualnym korzystaniem z pomocy prawnej.