podatki
1 stycznia 2022

Kategoria:
Finanse

Ile wynosi podatek od sprzedaży domu?

Jesteś właścicielem domu i rozważasz jego sprzedaż? Taka operacja wymaga opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, co zostało uregulowane odpowiednią ustawą. Warto zwrócić uwagę, że umowa sprzedaży domu zobowiązuje kupującego do jego uregulowania. Dowiedz się zatem, ile wynosi podatek od sprzedaży domu i na jakich zasadach oraz kiedy należy go uiścić!

Podatek od sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż prywatnej nieruchomości, a więc domu czy mieszkania, jest czynnością cywilnoprawną, która podlega opodatkowaniu na warunkach określonych w przepisach prawnych. Podatek wynikający ze sprzedaży domu wynosi 19%. Warto pamiętać, że jest on naliczany tylko od wysokości dochodu, nie od całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży. Dochód ze sprzedaży może być pomniejszony o następujące koszty:

  • koszt usługi pośrednika nieruchomości,
  • taksę notarialną,
  • koszty przeprowadzonych prac remontowych.

Koszty, które pomniejszają dochód ze sprzedaży muszą być udokumentowane fakturami. Wynika on z faktu, iż z chwilą sprzedaży pojawia się przesłanka, iż nie wynikała ona z konieczności zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych.

Jest to podatek o charakterze lokalnym, stanowi jedno z większych źródeł dochodów własnych gminy. Jest określany również mianem podatku od wzbogacenia się. Nalicza go urząd skarbowy, gdy właściciel domu podejmuje decyzję o jego sprzedaży przed upływem 5 lat podatkowych od momentu jego zakupu. Jak podkreślają specjaliści Biura Rachunkowego Monika Zielińska, okres ten nie jest tożsamy z okresem 5 lat kalendarzowych.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od sprzedaży domu?

Jeżeli uda się dotrzymać okresu 5-letniej karencji, podatnik zostanie zwolniony z obowiązku zapłacenia tego podatku. Nie musi również składać deklaracji w urzędzie skarbowym.

Rozliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych, takich jak sprzedaż domu, nie jest również konieczne w innej sytuacji. Gdy podatnik sprzedaje ten element majątku przed upływem 5 lat, jednak sprzedaje ją bez dochodu. Może to mieć miejsce, gdy np. ceny domów na rynku spadną.

Nie rozlicza się tego podatku również wtedy, gdy dom zostanie sprzedaży w cenie nabycia. W takiej jednak sytuacji urząd skarbowy może sprawdzić, czy nie doszło do celowego zaniżenia wartości nieruchomości, by uniknąć daniny. W przypadku zakwestionowania kwoty transakcji, sprzedający może zostać ukarany mandatem skarbowym. Będzie również musiał uregulować zaległy podatek oraz odsetki.

Podatek nie będzie się również należał, jeśli sprzedawany jest dom nabyty w drodze spadku, a zmarły właściciel nabył go co najmniej 5 lat przed śmiercią.