monitoring wizyjny
30 czerwca 2021

Kategoria:
Dom i ogród

W jaki sposób można wykorzystać zapisy z kamer monitoringu?

Każdy z nas chce się czuć bezpiecznie w swoim domu czy firmie, dlatego coraz więcej osób decyduje się na zakup monitoringu wizyjnego. Zapisy z kamer takiego monitoringu okazują się w dzisiejszych czasach niezwykle pomocne, gdyż pozwalają na kompleksową ochronę obiektu pod kątem ewentualnego włamania, kradzieży czy napadu. Zapisy te mogą okazać się decydującym dowodem w sprawie. Podpowiadamy, w jaki sposób można wykorzystać nagrania z monitoringu!

Wykorzystanie zapisów z kamer monitoringu

Przy każdym wypadku drogowym, incydencie w pracy, włamaniu czy napaści, w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy incydent został zarejestrowany przez kamery monitoringu wizyjnego. Należy jednak wiedzieć, że zapisy z monitoringu nie mogą być wykorzystywane w celach niezgodnych z tymi, do których zostały zebrane, np. dane z monitoringu parkingu zbierane w celu zapobiegania kradzieży nie mogą być co do zasady, wykorzystywane do oceny pracy pracowników na parkingu. Co więcej, nagrania nie powinny być przechowywane przez okres dłuższy, niż jest to konieczne dla realizacji celów monitoringu – chyba że dane są potrzebne na potrzeby śledztwa czy dochodzenia.

Monitoring wizyjny jest wykorzystywany do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń. Oprócz tego spełnia też inne funkcje, np.:

  • działa prewencyjnie i odstrasza potencjalnych przestępców,
  • ułatwia służbom skuteczne ustalanie sprawców i osób poszukiwanych,
  • wspiera działania służb,
  • pozwala na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta.

Brak kompleksowych regulacji dotyczących monitoringu wizyjnego w prawie polskim sprawia, że należy uważnie obserwować praktykę i orzecznictwo, polskich i europejskich organów ochrony danych. Monitoringi wizyjne są obecnie jednymi z najczęściej wykorzystywanych środków mających wpływać na poczucia bezpieczeństwa i umożliwiać realizację funkcji wykrywczej i dowodowej organów ścigania.

Zapisy monitoringu wizyjnego dają możliwość wykonania opinii antroposkopijnych, polegających na identyfikacji osób. Zapisy monitoringu wizyjnego mogą udzielić odpowiedzi na pytania: Co? Kto? Gdzie? Jak? Kiedy? Czym? Dlaczego? Możliwości, jakie dają nagrania z monitoringu w kontekście odpowiedzi na pytania kryminalistyczne, mają również bardzo duże znaczenie w procesie dowodowym i wykrywczym. Zapisy z monitoringu wykorzystywane są najczęściej w przypadku kradzieży i uszkodzenia mienia, rozboju z włamaniem, bójki i pobicia, oszustw, czy bezpieczeństwa imprez masowych. Pochodzą one zazwyczaj z monitoringu miejskiego, placówek handlowych, banków, fotoradarów, wspólnot mieszkaniowych czy z posesji prywatnych.

Komu można udostępniać zapisy z kamer monitoringu?

Podmiotem, który na podstawie RODO ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych pochodzących z monitoringu, jest administrator, którym będzie najczęściej właściciel obiektu, natomiast podmiotem przetwarzającym – agencja ochrony, będąca operatorem systemu monitoringu.

Monitoring wizyjny najczęściej wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. Takimi danymi są wizerunki osób utrwalone przez kamery monitoringu. Dlatego ich udostępnianie wiąże się z kilkoma zasadami wynikającymi z ustawy RODO – dowiadujemy się w rozmowie z przedstawicielem firmy STEKOP, która jest producentem specjalistycznych urządzeń i systemów dla branży ochrony osób i mienia.

Kto jednak może żądać zapisów z monitoringu oraz komu można je udostępnić bez naruszenia RODO? Otóż o udostępnienie nagrań z monitoringu może wnioskować:

  • osoba widoczna na nagraniu, której dotyczą zarejestrowane na kamerze dane osobowe,
  • osoba trzecia, której nie ma na nagraniu, lecz jego udostępnienie wynika z prawnie uzasadnionego interesu tej osoby.

Osoba trzecia, której dane osobowe nie są widoczne na nagraniach z monitoringu, może wnioskować o ich udostępnienie. Jednak to, czy dane nagranie zostanie jej przekazane, uzależnione jest od oceny administratora danych osobowych. O nagranie często ubiegają się także policjanci czy ubezpieczyciel.