1 listopada 2020

Kategoria:
Dom i ogród

Skrzynka na listy jako element wyposażenia przestrzeni przydomowej

Choć rola tradycyjnej poczty wciąż maleje, to jest ona nadal potrzebna. Niezbędne są także odpowiednie skrzynki pocztowe, zapewniające nie tylko możliwość odbioru zwykłej korespondencji, ale także zawiadomień o przesyłkach poleconych czy paczkach. Rola skrzynki wykracza jednak poza zwykły pojemnik na listy, coraz częściej pełnią one rolę interesującej ozdoby albo przeciwnie idealnie wtapiają się w elementy ogrodzenia.

Czy skrzynka to jedynie pojemnik służący do przechowywania przesyłek?

O charakterze każdego projektu przesądzają na ogół szczegóły, które mogą sprawić, że konkretny przedmiot zostanie uznany za ładny i godny uwagi lub pozostanie niezauważony. Wiedzą o tym dobrze zarówno architekci starający się urozmaicić bryłę budynku różnymi dodatkowymi mniej lub bardziej widocznymi akcentami, jak i osoby zajmujące się projektowaniem wnętrz, a także przydomowych ogrodów. W przypadku ogrodzeń posesji ważne będzie odpowiednie połączenie cech użytkowych – dobrej ochrony przed osobami chcącymi wtargnąć na jej teren, czy zabezpieczenia przed działaniem warunków atmosferycznych – oraz unikalnej estetyki dopasowanej do otoczenia, domu i sposobu zaaranżowania przestrzeni wokół niego. Dodatkowym smaczkiem przydającym każdemu ogrodzeniu nieco atrakcyjności będzie elegancka i dobrana do jego stylu skrzynka pocztowa – zauważa przedstawiciel firmy TCS Ogrodzenia, będącej dostawcą nowoczesnych ogrodzeń systemowych.

Skrzynki na listy są produkowane w różnych rodzajach, które można łatwo dostosować do rodzaju wybudowanego lub planowanego na posesji płotu. Najprostsze, jednak znakomicie spełniające swoją funkcję modele są przeznaczone do mocowania bezpośrednio na tradycyjnym płocie lub furtce. Skrzynki tego rodzaju są oferowane zarówno w formie pasującej do ogrodzeń, posesji i budynków zaprojektowanych i utrzymanych w stylu klasycznym, jak i nowoczesnych ogrodzeń palisadowych.

Producenci dostarczają również skrzynki przeznaczone do ogrodzeń murowanych, które mają konstrukcję pozwalającą na umieszczenie jej w słupku wykonanym z cegieł, pustaków lub prefabrykatów. Charakteryzują się one specjalną budową, która sprawia, że pojemnik na przesyłki jest umieszczony wewnątrz muru lub pojedynczego słupka, a na zewnątrz widoczne są jedynie czoło z otworem wrzutowym i drzwiczki umożliwiające odbiór korespondencji przez adresata.

Rozwiązaniem nieco podobnym do skrzynki osadzanej w murze, jednak przeznaczonej do ogrodzeń palisadowych jest tzw. niewidzialna skrzynka. Pojemnik na listy jest w takim przypadku montowany na ogrodzeniu lub w furtce od strony posesji. Z zewnątrz znajduje się jedynie część służąca do wrzucania listów, a skrzynka nie ma wpływu na estetykę ogrodzenia. Dzięki sposobowi montażu jest też bardziej bezpieczna, a dostanie się do zawartości przez osoby nieupoważnione, będzie niemożliwe bez sforsowania ogrodzenia.

Ciekawą innowacją, jeśli chodzi o sposoby montażu i sam wygląd skrzynek pocztowych są wolnostojące słupki, które mogą zostać wykorzystane jako element ogrodzenia. Wielką zaletą takiego rozwiązania jest nie tylko możliwość wkomponowania skrzynki w ogrodzenie na podobnej zasadzie jak przy parkanach ze słupkami murowanymi, ale także doposażenia skrzynki w urządzenia znacznie rozszerzające jej funkcjonalność. W słupku mogą zostać zamontowane m.in. domofon, wideofon, czytnik zbliżeniowy do automatycznego otwierania furtki, klawiatura do otwierania furtki za pomocą kodu, a nawet czytnik linii papilarnych.

Czy skrzynka pocztowa to tylko dodatkowa dekoracja?

Warto pamiętać, że skrzynka pocztowa to nie tylko ozdoba ogrodzenia, ale także niezbędne wyposażenie każdego domu jedno- i wielorodzinnego, a jej brak może narazić właściciela lub zarządcę nieruchomości na przykre konsekwencje. Za niezainstalowanie skrzynki pocztowej mimo takiego obowiązku zapisanego w Prawie pocztowym lub za posiadanie skrzynki, która jest niezgodna z określonymi w przepisach wymogami, można zapłacić karę nakładaną przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej sięgającą od 50 do 10 000 zł.

W myśl przepisów skrzynka pocztowa powinna być zamontowana w każdym budynku jedno- lub wielorodzinnym. W tym drugim przypadku liczba skrzynek oznaczonych numerami lokali musi odpowiadać ich liczbie. Skrzynka musi się znaleźć w miejscu, które będzie dostępne dla każdego operatora pocztowego – usługami pocztowymi może się zajmować nie tylko Poczta Polska, ale również firmy prywatne. Jeśli chodzi o miejsce zainstalowania skrzynki pocztowej, to zgodnie z obowiązującymi regulacjami musi się ona znajdować nie niżej niż na wysokości 70 cm, a jednocześnie jej górna krawędź nie powinna być wyżej niż 160 cm.

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych, które jest aktem wykonawczym do Prawa pocztowego, precyzuje także kwestie związane z budową i wymiarami skrzynek. Muszą być one zrobione w taki sposób, by nie było w nich ostrych krawędzi, a konstrukcja powinna być wykonana tak, by zapewniała ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych przed kradzieżą, wpływem warunków atmosferycznych, a także przed ryzykiem pożaru. Co ważne, skrzynka powinna chronić poufność korespondencji przez zastosowanie odpowiedniego zamknięcia, które może otworzyć jedynie osoba uprawniona posiadająca klucz.

Wielkość skrzynki powinna być na tyle duża, by pomieściła się w niej koperta o wymiarach 229 × 324 mm przy łącznej grubości przesyłek wynoszącej 60 mm. Precyzyjnie określono również wymiary otworu wrzutowego, który musi mieć wysokość między 30 a 45 mm oraz szerokość zawierającą się w przedziale 230–280 mm, jeśli przesyłka ma być wkładana krótszą krawędzią albo 325–400 mm, w razie, gdyby miała być umieszczana w skrzynce krawędzią dłuższą. Warto też wspomnieć, że konstrukcja otworu wrzutowego musi zapobiegać próbom wyjęcia przesyłki ze skrzynki.