defibrylator
10 listopada 2019

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Zasady działania defibrylatorów

Na defibrylator składają się dwie elektrody oraz jednostka centralna, która różni się w zależności od zakresu zastosowania. W modelach przeznaczonych do potrzeb służb ratowniczych wyświetlacz będzie przedstawiał szczegółowe informacje dotyczące pracy serca. Natomiast modele AED, które są coraz powszechniejsze w miejscach publicznych, po właściwym podłączeniu do pacjenta same ustalają, czy  defibrylacja jest potrzebna.

Z czego składa się defibrylator?

Defibrylator to urządzenie, które poprzez analizę pracy serca, podtrzymuje jego rytm. Dzieje się tak, ponieważ wpływa na mięsień sercowy impulsem prądu o dużej energii, co umożliwia powrót do regularnej pracy. Dlatego też jest on stosowany w sytuacjach wypadkowych, które zagrażają życiu i zdrowiu. Defibrylator składa się z dwóch elektrod i jednostki centralnej, która może występować w kilku wersjach o różnym stopniu zaawansowania. Elektrody jednorazowe przykleja się na odsłoniętą klatkę piersiową wybranej osoby. Należy przy tym sugerować się piktogramami, które się na nich znajdują. Następnie przeprowadzana jest analiza rytmu pracy serca i podejmowana jest decyzja dotycząca defibrylacji.

Defibrylatory AED

Defibrylatory mogą posiadać wyświetlacz w celu pokazywania zapisu EKG. Niektóre modele dodatkowo informują o temperaturze ciała, ciśnieniu tętniczym, saturacji itp. Coraz powszechniejsze stają się defibrylatory AED, których używanie wymaga jedynie podstawowej wiedzy. Urządzenia tego typu informują użytkownika o kolejnych czynnościach i same badają, czy defibrylacja jest niezbędna do podtrzymania życia.

Ekspert z firmy Byt-Med w Bytomiu tłumaczy: AED może działać na zasadzie metody dwufazowej. W przypadku, gdy pierwsze wyładowanie nie przywróci właściwego rytmu serca, urządzenie podaje następne wyładowania, zgodnie z zaprogramowaną sekwencją. Dzięki temu zwiększają się szanse na uratowanie pacjenta.

Defibrylatory w miejscach publicznych

Defibrylatory automatyczne mogą obsługiwać nie tylko ratownicy. Ze względu na nagłe zatrzymanie krążenia, które jest główną przyczyną śmierci, defibrylatory umieszcza się w często uczęszczanych miejscach publicznych, np. na lotniskach, stadionach, w supermarketach czy przystankach komunikacji miejskiej. Nagłe zatrzymanie krążenia powoduje proces nieodwracalnego obumierania po około 4 minutach. W tym czasie rytm serca zmienia się w rytm nie do defibrylacji. Dostęp do automatycznego defibrylatora sprawia, że przypadkowa osoba za pomocą głosowych instrukcji, może podłączyć elektrody i tym samym pomóc poszkodowanemu do czasu przyjazdu ratowników.