1 czerwca 2017

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Zasady antykoncepcji hormonalnej

Antykoncepcja hormonalna cechuje się bardzo wysoką skutecznością, jeśli chodzi o zapobieganie ciąży. Hormony mogą być podawane w postaci zastrzyków lub uwalniane z naklejanych na skórę plastrów bądź spirali wewnątrzmacicznej – wówczas trzeba pamiętać tylko o „upływie terminu ważności” danego rozwiązania. Najpopularniejszą formą antykoncepcji hormonalnej pozostają jednak pigułki, w przypadku których należy przestrzegać kilku istotnych zasad.

Rozpoczęcie przyjmowania pigułek antykoncepcyjnych rozpoczyna się w pierwszym dniu krwawienia miesięcznego, a zabezpieczenie przed ciążą działa już od tego momentu. Kolejną pigułkę zażywa się po upływie około 24 godzin od przyjęcia poprzedniej. Odchylenie wynoszące 3-4 godziny nie ma większego wpływu na zachowanie skuteczności pigułek (wyjątkiem są te jednoskładnikowe, tzw. minipigułki), ale najlepiej ustawić sobie w telefonie przypomnienie o stałej porze. Dzięki temu spada ryzyko nieprzyjęcia tabletki w ogóle.

Zapomniana pigułka

Jeśli jednak ono już nam się zdarzy – nie panikujmy. W przypadku, gdy przez ostatnich siedem dni pigułki były przyjmowane regularnie, na dostarczenie tej zapomnianej mamy 12 godzin od momentu, w którym powinna zostać połknięta, aby uniknąć poważniejszych konsekwencji. Jeśli przypomniałyśmy sobie o niej po dłuższym czasie, wciąż jeszcze możemy ją przyjąć – nawet gdyby oznaczało to zażycie dwóch pigułek naraz (bo kolejną przyjmujemy o stałej porze) – ale przez następny tydzień musimy dodatkowo się zabezpieczać, np. korzystając z prezerwatyw. Gdy zaś pominiemy więcej niż jedną tabletkę z danego opakowania, jak najszybciej skontaktujmy się z lekarzem.

Kontrolowane przerwy w stosowaniu

Aby ułatwić kontrolę nad zażywaniem pigułek antykoncepcyjnych, ich producenci umieszczają na opakowaniach oznaczenia kolejnych dni tygodnia. W jednym blistrze znajduje się zazwyczaj 21 tabletek. Po 21 dniach bowiem należy zrobić tygodniową przerwę w ich stosowaniu. W jej trakcie występuje tzw. krwawienie z odstawienia, które przypomina zwykłe krwawienie miesięczne, przebiega jednak w nieco inny sposób. Niezależnie od tego, czy się ono zakończyło, kolejne opakowanie pigułek zaczynamy po siedmiu dniach.

– Czyli gdy ostatnia została przyjęta na przykład w niedzielę, to następną zażywamy w poniedziałek za tydzień – tłumaczy ginekolog ze specjalistycznych gabinetów lekarskich Pawlik w Poznaniu.

O ile na pewno zamierzamy rozpocząć kolejne opakowanie, ochrona antykoncepcyjna rozciągnięta jest również na te siedem dni przerwy. Możemy ją skrócić, jeśli chcemy zmienić dzień przyjęcia następnej pigułki. Zmieni to także dzień przyjęcia ostatniej tabletki z opakowania, a więc i dzień wystąpienia krwawienia. Dzięki temu możemy np. unikać go w weekendy. Jeśli krwawienie z odstawienia wypadałoby natomiast podczas wyjazdu czy ważnych egzaminów, możemy też całkiem zrezygnować z przerwy pomiędzy poszczególnymi opakowaniami.

Inne źródła wiedzy

Tak też się dzieje w przypadku zmiany rodzaju przyjmowanych pigułek. Tabletkę nowego typu przyjmujemy wówczas kolejnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z opakowania innego rodzaju. Szczegóły zawsze zresztą określi lekarz. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nie wahajmy się też do niego zwrócić. Ponadto przeczytajmy ulotkę dołączoną do każdego opakowania pigułek antykoncepcyjnych. W zależności od rodzaju i ilości zastosowanych składników aktywnych powyższe zasady mogą bowiem być nieco zmodyfikowane.