12 grudnia 2019

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Zaburzenia snu

Problemy z zasypianiem dotykają wielu osób. Czasem są to jednorazowe epizody, jednak zdarza się, że powtarzają się one regularnie, w niektórych przypadkach nawet każdej nocy. Długotrwałe problemy ze snu są jego zaburzeniami, które należy leczyć. Radzimy w jaki sposób poradzić sobie z zaburzeniami snu.

Zaburzenia snu – dlaczego trzeba je leczyć?

Wśród najczęściej spotykanych zaburzeń snu wymienić należy bezsenność, lęki nocne, narkolepsję i sennowłóctwo. Do nich zaliczane są także koszmary senne oraz chrapanie. Każdy, kto boryka się z jednym z wymienionych wyżej zaburzeń wie jak duży wpływ mają one na codzienne funkcjonowanie.

Każdy człowiek potrzebuje snu, ponieważ jest on niezbędny dla ludzkiego zdrowia. Jak można więc wywnioskować, każde jego zaburzenie wpływa negatywnie na jego stan. Sen reguluje wiele ważnych funkcji organizmu, na przykład ma wpływ na gospodarkę hormonalną, koncentrację uwagi, zapamiętywanie czy kojarzenie, dlatego tak ważne leczenie jest wszelkich zaburzeń, nawet tych pojawiających się epizodycznie, ponieważ nieleczone mogą przerodzić się w postać długotrwałą, o wiele trudniejszą do wyleczenia – radzi ekspert reprezentujący Neuro-Care.

Rodzaje zaburzeń snu

Zaburzenia snu dzieli się ze względu na kilka klasyfikacji. W Polsce przyjęta została klasyfikacja wg ICD-10 (Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych, którą opracowała WHO), która dzieli zaburzenia snu na organiczne (G47), będące jednym z objawów innego schorzenia somatycznego lub psychicznego (bezdech senny, narkolepsja, katalepsja, zaburzenia w rozpoczęciu i trwaniu snu) oraz nieorganiczne (F52) uznawane za odrębne schorzenie spowodowane czynnikami emocjonalnymi (np. lęki nocne, koszmary senne, somnambulizm).

Inna klasyfikacja, dokonana przez Międzynarodową Klasyfikację Zaburzeń Snu (ICSD), której powstanie zapoczątkowało nową dziedzinę nauki – somnologię, uwzględnia podział na jednostki chorobowe pierwotne i wtórne. Według tej teorii, zaburzenia wtórne towarzyszą chorobom somatycznym i psychicznym lub są następstwem przyjmowanych substancji chemicznych. Natomiast zaburzenia pierwotne polegają na nieprawidłowej jakości lub ilości snu (dyssomnie, w tym bezsenność, hipersomnia czy narkolepsja) lub występują wtedy, gdy w trakcie snu dochodzi do niepożądanych zachowań, takich jak krzyki, płacz, koszmary senne czy lunatykowanie (parasomnie).

Jak leczyć zaburzenia snu?

Aby rozpocząć leczenie zaburzeń snu  trzeba najpierw dokonać ich diagnozy. W tym celu koniecznie należy udać się do lekarza rodzinnego, aby ten ocenił ogólny stan zdrowia pacjenta i zlecił wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych. Kiedy ich wyniki wykluczą chorobę somatyczną, trzeba wybrać się do rejonowej Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie cierpiący na zaburzenia przejdzie badania, których celem jest wykluczenie zaburzeń psychicznych. Jeśli takowe nie występują, chory powinien udać się do specjalistycznego ośrodka medycyny snu. W takiej placówce wykonuje się badania w trakcie snu, w tym badanie polisomnograficzne rejestrujące, między innymi, czynność bioelektryczną mózgu, poziom aktywności pacjenta w dzień i w nocy oraz napięcie mięśni.

Niektórzy próbują leczyć zaburzenia snu na własną rękę przyjmując różnego rodzaju leki nasenne. Prawda jest jednak taka, że jest to zupełnie niewskazane. Powodów jest kilka. Przede wszystkim, leki nasenne przyjmowane bez kontroli lekarza mogą uzależnić i mogą doprowadzić do tego, że bez ich przyjmowania chory nie będzie mógł wcale zasnąć. Co więcej, takie preparaty często bywają szkodliwe dla zdrowia, osłabiają odporność i, w konsekwencji, prowadzą do wielu chorób.

Poza opisanymi wcześniej metodami walki z problemami ze snem warto wspomnieć też o terapii poznawczo-behawioralnej, która uznawana jest przez ekspertów za jeden ze skuteczniejszych i najbezpieczniejszych sposobów walki z zaburzeniami snu. Z jej pomocą można pozbyć się tęż lęków i złagodzić stres. Warto włączyć ten rodzaj terapii do planu leczenia wraz  terapią farmakologiczną – te dwa sposoby razem przynoszą najlepsze efekty w walce z zaburzeniami snu.