mężczyzna podczas testu na choroby serca
18 stycznia 2022

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Zaburzenia rytmu serca. Przyczyny, objawy i leczenie arytmii

Prawidłowa praca serca polega na rytmicznej czynności skurczowej. Choć nie jest ona dla każdego jednakowa i zależy od wieku, jej nieregularność może świadczyć o arytmii, czyli zaburzeniach rytmu serca. Nie należy tego lekceważyć, szczególnie w przypadku, gdy w rodzinie występowały wcześniej problemy natury kardiologicznej. Jak objawia się arytmia, jakie są jej przyczyny i jak ją skutecznie leczyć?

Jak rozpoznać zaburzenia rytmu serca i jakie są ich przyczyny?

Arytmia może przebiegać bezobjawowo – wówczas do jej rozpoznania dochodzi przypadkiem, podczas rutynowych badań kontrolnych. W innym przypadku jej objawy mogą być dokuczliwe, a stopień ich nasilenia często wskazuje na to, z jak poważną chorobą zmaga się pacjent. Do najpopularniejszych objawów należą: duszności, trudności z oddychaniem, bóle wieńcowe, wyraźnie przyspieszone lub spowolnione bicie serca, zawroty głowy, omdlenia, niepokój oraz problemy z pamięcią.

Jak zaznacza specjalista z Gabinetu Kardiologicznego i Chorób Wewnętrznych Witold Armada w Chojnicach, arytmia może wystąpić również u dzieci, jednakże słabiej się objawia, niż u osób starszych. Za przyczyny zaburzeń rytmu serca uznaje się szereg chorób, takich jak m.in. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroba niedokrwienna, cukrzyca, zespół WPW, choroby tarczycy oraz różnego rodzaju zakażenia bakteryjne, wirusowe lub grzybicze. Ponadto istnieją czynniki, które zwiększają ryzyko wystąpienia arytmii, w tym np.: stosowanie niektórych leków, palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu, długotrwały stres czy nadmiar kofeiny.

Jak przebiega leczenie arytmii?

To, w jaki sposób leczona jest arytmia, w dużej mierze zależy od rodzaju zdiagnozowanych nieprawidłowości oraz ich nasilenia. Wyróżnia się arytmię nadkomorową, której nie towarzyszą dodatkowe choroby serca lub arytmię komorową. Do zaburzeń pracy serca należą m.in.: tachykardia, bradykardia, migotanie lub trzepotanie przedsionków, różnego rodzaju częstoskurcze, rzadkoskurcz, niemiarowość oddechowa, migotanie komór bądź dodatkowe skurcze komorowe i nadkomorowe.

Leczenie zaburzeń pracy serca można podzielić na leczenie farmakologiczne lub zabiegowe. W pierwszym przypadku pacjent otrzymuje takie leki jak m.in. beta-blokery, glikozydy, amiodaron czy propadenon. Do leczenia zabiegowego zalicza się kardiowersję elektryczną, wstawienie zastawki lub rozrusznika serca, ablację RF czy wszczepienie kardiowertera-defibrylatora. Istotne jest też leczenie chorób towarzyszących oraz zmiana stylu życia, w tym wprowadzenie zdrowej diety oraz rzucenie palenia.