rehabilitacja dziecka
12 kwietnia 2022

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Na czym polegają zajęcia WWR?

WWR, czyli wczesne wspomaganie rozwoju, to specjalistyczne zajęcia mające na celu poprawienie sprawności dzieci z różnymi zaburzeniami. Są skierowane głównie do maluchów, u których wykryte zostały jakieś nieprawidłowości związane z codziennym funkcjonowaniem. Mowa tu np. o objawach autyzmu, problemach z niedowidzeniem lub niedosłyszeniem. Czym są takie zajęcia i jakie dzieci mogą na nie uczęszczać?

Czym jest WWR?

Wczesne wspomaganie rozwoju to określenie kompleksowych wielospecjalistycznych zajęć. Organizowane są z myślą o dzieciach, które zmagają się z nieprawidłowościami w zakresie działania jakiejś sfery — fizycznej, emocjonalnej, umysłowej lub społecznej. Zakres ćwiczeń obejmuje również osoby z najbliższego otoczenia malucha. WWR przeprowadza się od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Aby pociecha została objęta programem WWR, należy najpierw zgłosić się do odpowiedniej placówki, np. Niepublicznej Poradni Pedagogiczno-psychologicznej w Garwolinie i uzyskać opinie o potrzebie udziału w ćwiczeniach. Następnie powinno się złożyć wniosek o przyjęcie dziecka. Zajęcia odbywają się bezpłatnie w ustalonym terminie z pracownikami terminie.

Jakie zaburzenia kwalifikują do udziału w programie WWR?

Każde dziecko, u którego stwierdzi się jakiś rodzaj niepełnosprawności, może skorzystać z ćwiczeń w ramach programu WWR. Najczęstsze problemy, z jakimi borykają się maluchy uczęszczające na ćwiczenia, to:

  • problemy ze wzrokiem lub słuchem;
  • niepełnosprawność umysłowa;
  • zaburzenia autystyczne;
  • opóźnienia rozwoju mowy;
  • spowolnienie rozwoju.

Jakie są zasady organizacji WWR?

Dokładne zasady, co do organizacji programu WWR, zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Stwierdzają one między innymi, że:

  • zajęcia w ramach WWR powinny być organizowanie w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Liczbę godzin dostosowuje się do możliwości i potrzeb dziecka;
  • przeprowadzane są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną;
  • dzieci po 3. roku życia podczas zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być łączone w grupy liczące 2 lub 3 dzieci. W ćwiczeniach uczestniczą też rodzice;
  • zajęcia prowadzone są przez zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w skład którego wchodzą osoby powołane przez dyrektora poradni.

Zespół prowadzący zajęcia WWR powinien składać się z osób mających doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. Do jego głównych zadań należy między innymi opracowanie indywidualnego programu, jego realizacja oraz ocena postępów.