Obdukcja lekarska
10 stycznia 2022

Kategoria:
Zdrowie i uroda

W jakich sytuacjach przeprowadzane są obdukcje lekarskie?

Obdukcję lekarską należy wykonać w przypadkach, gdy pokrzywdzony doznaje uszczerbku na zdrowiu i obrażeń ciała na skutek działań kryminalnych. Każdy lekarz może zbadać stan zdrowia pacjenta, jednak nie wszyscy medycy mają uprawnienia do wykonania obdukcji lekarskiej. Dowiedz się, w jakich sytuacjach jest wymagana obdukcja lekarska, kto ją może przeprowadzić i jak wygląda badanie.

Jak i gdzie wykonuje się obdukcję?

Obdukcję lekarską ważną w postępowaniu sądowym może wykonać tylko lekarz biegły medycyny sądowej. Takie uprawnienia mają np. specjaliści w Gabinecie Medycyny Pracy i Orzecznictwa Lekarskiego Jerzego Kaczmarka. W innej sytuacji może ona zostać uznana za opinię medyczną i odrzucona jako dowód. Obdukcję lekarską można uzyskać:

  • prywatnie – polega na samodzielnym udaniu się do lekarza medycyny sądowej, jednak za takie badanie trzeba zapłacić z własnej kieszeni i opinia może zostać nieuznana w sądzie, wyjątkiem są osoby dotknięte przemocą w rodzinie,
  • na podstawie skierowania policji, sądu lub prokuratury – w tym wypadku pacjent nie ponosi kosztów badania.

Zaświadczenie o przeprowadzonej obdukcji lekarskiej jest traktowane jako dowód w postępowaniu sądowym i dołącza się je do kartoteki medycznej pacjenta.

W jakich przypadkach lekarz przeprowadza obdukcję?

Wykonanie obdukcji lekarskiej ma na celu zdiagnozowanie stanu pacjenta i ewentualnych obrażeń, które zostały spowodowane przemocą. Organy śledcze zlecają wykonanie badania przez lekarza medycyny sądowej wobec pokrzywdzonego w sytuacjach, gdy zaistnieje przemoc fizyczna, seksualna lub domowa. Ofiara przestępstwa zostanie skierowana na wykonanie obdukcji lekarskiej zawsze wtedy, gdy odniesie obrażenia fizyczne, które potem należy udowodnić i udokumentować w sądzie. Badanie medycyny sądowej ma wykazać nie tylko stopień uszczerbku na zdrowiu, ale również przypuszczalny czas wystąpienia oraz sposób, w jaki rany powstały.

Jak wygląda obdukcja lekarska?

Badanie przeprowadzone przez lekarza biegłego medycyny sądowej trwa w zależności od poniesionych obrażeń od 30 do 60 minut. Diagnozowanie rozpoczyna się od rozmowy z pokrzywdzonym, aby ustalić, jakie czynności powinny zostać wykonane następnie. Podczas obdukcji lekarskiej są dokumentowane:

  • liczba i rodzaj obrażeń, ich głębokość, rozmiar, kolor,
  • mechanizm powstania obrażeń,
  • kwalifikacja prawna obrażeń na podstawie tego, czy powodują one naruszenie pracy narządów trwające dłużej lub krócej niż 7 dni.

Obdukcja lekarska powinna być przeprowadzona niezwłocznie po wystąpieniu obrażeń wskutek przestępstwa.