25 września 2017

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Jak ubiegać się o leczenie sanatoryjne z ZUS?

Pobyt w sanatorium może być zbawienny dla naszego zdrowia. Regeneracja pod stałą opieką lekarzy, liczne zabiegi, a wreszcie solidny wypoczynek – to wszystko pozwala odzyskać siły i sprawność, a także podreperować nadwątlone zdrowie. Jednym ze sposobów finansowania pobytu w sanatorium jest skorzystanie ze świadczenia w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Dla kogo są wyjazdy do sanatorium z ZUS?

Pobyt leczniczy i rehabilitacja w sanatorium to jedno z działań prewencyjnych podejmowanych przez ZUS po to, aby ograniczyć liczbę osób korzystających ze stałych świadczeń rentowych. O to, dla jakich osób przeznaczone są pobyty w sanatoriach finansowane ze środków ZUS, zapytaliśmy specjalistkę z Uzdrowiska Połczyn.

O wyjazd do sanatorium z ZUS mogą ubiegać się osoby, którym z powodu stanu zdrowia grozi długotrwała niezdolność do pracy, a jednocześnie rokowania są dobre, o ile wdroży się rehabilitację. Naturalnie z tej opcji korzystać mogą wyłącznie osoby ubezpieczone.

W praktyce o wyjazd leczniczy mogą się starać: osoby pracujące, których stan zdrowia pogorszył się na tyle, że grozi im przejście na rentę, renciści, którzy korzystają ze świadczenia okresowo i leczenie sanatoryjne mogłoby im przywrócić możliwość podjęcia pracy, a wreszcie takie osoby, które na skutek długiego zwolnienia chorobowego straciły pracę, ale pobyt w sanatorium mógłby postawić je na nogi i dać możliwość powrotu na rynek pracy.

Jak mogę ubiegać się o wyjazd do sanatorium z ZUS?

Aby ubiegać się o wyjazd do sanatorium z ZUS, należy udać się do swojego lekarza, który prowadzi leczenie w związku ze schorzeniem uniemożliwiającym pracę. To on uzupełnia i wydaje wniosek o rehabilitację. Może to być zarówno specjalista, jak i internista, leczący tak w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i prywatnie.

We wniosku lekarz umieszcza wszystkie nasze podstawowe dane, a także – co jest szczególnie ważne – wydaje opinię,  według której leczenie sanatoryjne może przynieść pozytywny skutek i przywrócić pacjenta do sprawności umożliwiającej podjęcie pracy.

Z wnioskiem uzyskanym od lekarza oraz pełną dokumentacją choroby pacjent powinien udać się do placówki ZUS. Po złożeniu wniosku przez ubezpieczonego  ZUS może powołać komisję, która dodatkowo oceni stan zdrowia i przewidywane efekty leczenia. Jeżeli jednak dokumentacja daje lekarzowi orzecznikowi pełny obraz sytuacji, komisja nie jest konieczna. Jeżeli decyzja jest pozytywna, ZUS wyznacza miejsce pobytu leczniczego jak najbliżej miejsca zamieszkania pacjenta. Co do daty wyjazdu, można próbować ustalić czas jak najbardziej dla siebie dogodny.