logopeda - testy
18 kwietnia 2019

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Testy do diagnozy logopedycznej

Aby przeprowadzana terapia odniosła zamierzone skutki, jej podstawą musi stać się trafnie postawiona diagnoza. Często sama obserwacja pacjenta to za mało. Aby precyzyjnie zdefiniować i określić problemy logopedyczne, z jakimi zmaga się dziecko, potrzebne będzie przeprowadzenie odpowiednich testów do diagnozy logopedycznej. Jakie narzędzia temu służą?

Testy do diagnozy logopedycznej pozwolą także określić stan rozwoju dziecka. Dzięki nim odkryjemy przyczyny problemów związanych z wadą wymowy, nieprawidłową artykulacją oraz nieodpowiednim rozwojem psychoruchowym. 

Sprawdź, jakie testy do diagnozy logopedycznej znajdziemy na rynku.

Diagnoza jąkania

Jednym z poważniejszych problemów logopedycznych, z jakimi borykają się najczęściej dzieci w wieku przedszkolnym, jest jąkanie się. Diagnozie tego problemu służą specjalne testy.

Zestaw, dostępny w sklepie logopedycznym KOMLOGO, składa się z podręcznika, materiałów obrazkowych, karty badania, programu komputerowego oraz elektronicznych kart badania.

To kompleksowe narzędzie diagnostyczne jest nie tylko realnym wsparciem dla logopedy lecz także pozwala, by przeprowadzana diagnostyka była w pełni profesjonalna. Narzędzia te są niezbędne w pracy każdego logopedy.

Karty Oceny Logopedycznej

Testy do diagnozy logopedycznej to także Karty Oceny Logopedycznej, służące do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka od pierwszego miesiąca życia aż do ukończenia 9 roku życia. Karty te służą ocenie:

  • rozumienia mowy
  • nadawania mowy
  • reakcji słuchowych
  • narządów mowy, artykulacji i sprawności narządów artykulacyjnych
  • umiejętności pragmatyczno-społecznych (od 3 roku życia).

Testy zostały pogrupowane według poszczególnych grup wiekowych i pozwalają stwierdzić, czy dziecko rozwija się prawidłowo.

Zestaw składa się z podręcznika, instrukcji przeznaczonych dla każdego przedziału wiekowego, indywidualnych kart badania oraz pomocy diagnostycznych.

Ponadto omawiane testy pomagają ocenić motorykę, sprawność grafomotoryczną, percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową.

Karta Oceny Językowej

Na koniec warto wspomnieć o karcie oceny językowej. Służą one do oceny niedokształcenia mowy lub afazji u dzieci w wieku przedszkolnym. Karty te diagnozują rozwój funkcji językowych, rozumienia komunikatów słownych, ich powtarzania, poprawnego nazywania. Sprawdza, czy dziecko potrafi prawidłowo używać mowy dialogowej, opowieściowej, spontanicznej oraz podsystemu fonetyczno-fonologicznego. Badany jest także podsystem fleksyjno-składniowy, leksyjno-semantyczny oraz pragmatyczny.