12 października 2019

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Różnice między psychologiem a psychiatrą

Wiele osób utożsamia zawód psychologa i psychiatry. Każdy z tych specjalistów zajmuje się zdrowiem psychicznym człowieka, jednak mają oni inne kompetencje. Czym dokładnie zajmuje się psycholog, a jaka jest rola psychiatry? Z jakimi problemami możemy zgłosić się do każdego z tych lekarzy? Poznajmy zasadnicze różnice między tymi zawodami, aby właściwie wybierać specjalistów.

Czym zajmuje się psycholog?

Psychologiem nazywa się osobę, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Zdobyła tam wiedzą i umiejętności pozwalające na wykonywanie testów psychologicznych, stawianie diagnoz psychologicznych, a także prowadzenie szkoleń i wydawanie orzeczeń. Psycholog nie może przepisywać leków.

Psycholog może dalej się kształcić, zdobywając głębszą wiedzę na temat mechanizmów i czynników, które oddziałują na psychikę oraz zachowanie człowieka. Jeżeli chce prowadzić psychoterapię, może zdobyć odpowiednie kwalifikacje w wybranej szkole psychoterapii. Po przejściu szkolenia teoretycznego i praktycznego będzie mógł prowadzić własny gabinet lub współpracować z poradniami i ośrodkami terapeutycznymi poszukującymi pomocy psychoterapeutów – dodaje nasz ekspert z Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Carpe Diem w Szczecinie.

Do psychologa najczęściej zgłaszamy się z problemami dnia codziennego, z którymi nie potrafimy samodzielnie się uporać. Warto umówić się na wizytę, jeżeli nie radzimy sobie z emocjami lub nadmiernym stresem, mamy kłopoty w relacjach z bliskimi, nadużywamy alkoholu lub środków psychoaktywnych bądź mamy poczucie, że z naszym życiem jest coś nie w porządku. Psycholog może pomóc również pomóc określić predyspozycje zawodowe, a tym samym wesprzeć w wyborze właściwego kierunku kształcenia.

Czym zajmuje się psychiatra?

Psychiatra w odróżnieniu od psychologa jest osobą, która ukończyła studia medyczne, a następnie odbyła specjalizację z psychiatrii. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają mu diagnozować zaburzenia psychiczne i zaplanować proces terapeutyczny wraz z zaordynowaniem właściwych środków farmakologicznych. Jeśli to konieczne – może skierować pacjenta na psychoterapię.

Psychiatra pomaga w takich zaburzeniach jak depresja, schizofrenia, stany maniakalne czy  choroba afektywna dwubiegunowa. Leczy ciężkie zaburzenia zdrowia psychicznego, wymagające wdrożenia farmakoterapii. Jeżeli psychiatra uzna, że leczenie farmakologiczne nie jest konieczne, może skierować pacjenta do psychologa lub psychoterapeuty. Często nawet po zaordynowaniu właściwych leków, zaleca wizytę u właściwego specjalisty, celem dopełnienia terapii.