Prywatny Dom Opieki
5 grudnia 2021

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Różnice między legalnymi a nielegalnymi domami opieki seniora

Polacy są społeczeństwem starzejącym się. Wśród nas jest coraz więcej emerytów, a część z nich wymaga specjalistycznej opieki. W tym celu umieszcza się ich w domach opieki seniora. Niestety nie wszystkie takie placówki funkcjonują zgodnie z prawem. Z roku na rok przybywa coraz więcej nielegalnych domów opieki seniora. Czym różnią się od tych działających legalnie?

Dlaczego powstają nielegalne domy opieki seniora?

Żeby zrozumieć, dlaczego nielegalne domy seniora pojawiają się, jak grzyby po deszczu, trzeba wiedzieć, jak działają legalne placówki. Otóż niepubliczny dom opieki dla osób starszych, musi spełniać standardy określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej. Oprócz tego, placówki, które działają w formie działalności gospodarczej oraz statutowej, takie jak Prywatny Dom Opieki „Promyk”, muszą posiadać wpis do rejestru. Co równie ważne, muszą otrzymać od wojewody pozwolenie. Wiąże się to z tym, że takie placówki są kontrolowane i muszą spełniać określone wymogi np. obecność windy w budynku, a to z kolei wiąże się z wydatkami. Niestety właściciele nielegalnych domów opieki seniora często robią, co mogą, aby wymigać się od odpowiedzialności.

Czym może różnić się nielegalny dom opieki od legalnego?

Nielegalne domy opieki seniora „na pierwszy rzut oka” nie różnią się za bardzo od tych, które działają zgodnie z prawem. Nic więc dziwnego, że tyle osób nie zauważa żadnych sygnałów ostrzegawczych i umieszcza tam swoich krewnych. Jednak pozory bardzo mylą. W przeciwieństwie do legalnych domów spokojnej starości, w takich placówkach często liczba personelu jest zbyt mała. Pracownicy często nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. Co za tym idzie, pensjonariusze nie są pod dobrą opieką. Często w takich miejscach brakuje też specjalistycznego wyposażenia.

Skąd wiedzieć, czy dom opieki seniora jest legalny?

Członkowie rodziny, którzy chcą umieścić seniora w domu opieki, stają przed trudnym wyborem. To, że nieświadomie mogą wybrać nielegalną placówkę, nie ułatwia tego zadania. Jeśli szukasz prywatnego domu opieki dla członka swojej rodziny, zwróć uwagę na ofertę wybranych placówek. Podejrzane powinny być miejsca, które proponują „opiekę dzienną z możliwością noclegu”  lub „wynajem pokoi”, są stowarzyszeniami, a jednak ich działanie wygląda jak normalny dom opieki. To częste sposoby na obejście prawa stosowane przez właścicieli nielegalnych domów opieki. Żeby mieć 100% pewność, że wybrany prywatny dom opieki dla seniora działa w pełni legalnie, sprawdź, czy znajduje się w Krajowym Rejestrze Domów Opieki.