spawanie
7 marca 2022

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Rodzaje zagrożeń na stanowisku spawalniczym

Przepisy BHP traktują zawód spawacza jako szczególnie niebezpieczny nie tylko dla samego pracownika, ale również jego otoczenia. Spawaniu bowiem towarzyszą liczne zjawiska, które są szkodliwe dla zdrowia i życia pracowników. Aby ustrzec się przed niebezpiecznymi czynnikami, warto przeczytać i poznać rodzaje zagrożeń na stanowisku spawalniczym.

Czym jest spawanie?

Proces spawalniczy polega na łączeniu materiałów przez ich nagrzanie i stopienie w miejscu łączenia z dodaniem lub bez dodania spoiwa. Potrzeby technologiczne i zróżnicowane wymogi jakościowe doprowadziły do rozwoju wielu technik spawalniczych, takich jak MIG, MAG, TIG i MMA. Jak podkreślają specjaliści producenta kurtyn przemysłowych Mesitekos z Bielska-Białej, zjawiska powstające podczas spawania stanowią duże zagrożenie, dlatego muszą być ograniczane do minimum poprzez różne systemy ochrony. Najskuteczniejsze z nich to kurtyny i parawany spawalnicze oraz środki indywidualne, czyli specjalne przyłbice spawalnicze.

Łuk elektryczny a promieniowanie UV

Wyładowanie łukowe jest ciągłym zjawiskiem elektrycznym zachodzącym pomiędzy dwoma elektrodami. W obszarze łuku elektrycznego o odpowiednich parametrach dochodzi do silnego zjonizowania gazu, czyli powstania plazmy. Energia łuku eklektycznego jest bardzo duża, dzięki temu pozwala na topienie metali i ich spawanie. Zjawiskiem towarzyszącym łukowi jest promieniowanie optyczne. Składa się ono między innymi z intensywnego promieniowania widzialnego oraz promieniowania nadfioletowego, niebezpiecznego dla zdrowia, a szczególnie dla oczu spawacza.

Promieniowanie termiczne i dymy spawalnicze

Kolejnym negatywnym zjawiskiem jest promieniowanie termiczne z rozgrzanych do wysokiej temperatury gazów spawalniczych oraz rozgrzanych elementów spawanych lub ciętych. Wysokie temperatury na stanowisku spawacza nie tylko powodują szybkie zmęczenie i dekoncentracją, ale na dłuższą metę są bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Z kolei powstające podczas procesów spawalniczych dymy spawalnicze, które tworzą się poprzez kondensację głównie cząsteczek tlenków metali oraz dwutlenku krzemu niekorzystnie oddziałują na oczy.

Inne zagrożenia podczas spawania i ich zapobieganie

Podczas pracy spawacze narażeni są również na odpryski stopionych metali i żużlu, które powodować mogą niebezpieczne poparzenia oraz wiele innych zagrożeń. Na większość z tych niebezpieczeństw narażeni są także inni parownicy, będący w otoczeniu sprawcza. Dlatego zaleca się zabezpieczanie stanowisk spawalniczych specjalnymi kurtynami i parawanami oraz stosowanie masek spawalniczych i ubiorów ochronnych.