choroba-alzheumera
28 sierpnia 2018

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Przyczyny i objawy choroby Alzheimera

Choroba Alzheimera to jedna z najczęściej występujących chorób otępiennych. W Polsce choruje na nią około 250 tysięcy osób, na cały świecie – blisko 14 milionów. Zgodnie z szacunkami specjalistów w ciągu zaledwie pół wieku liczba chorych może się nawet podwoić. Czym jest choroba Alzheimera, jakie są jej objawy i co można zrobić, żeby pomóc choremu?

Czym jest choroba Alzheimera?

Po raz pierwszy choroba Alzheimera została opisana w 1906 roku przez niemieckiego neuropatologa Aloisa Alzheimera. Mimo, że od chwili odkrycia i nazwania minęło już ponad sto lat, wciąż dolegliwość ta jest dość tajemnicza dla lekarzy. W jej następie dochodzi do szybszego niż naturalny zaniku neuronów, czyli komórek nerwowych w mózgu. Choroba ujawnia się zazwyczaj u osób w przedziale wiekowych 60-65 lat, w aż 15 do 20% przypadków jest dziedziczona – za jej rozwój odpowiadają co najmniej cztery geny. Prawdopodobnie duże znaczenie w rozwoju choroby mają również czynniki środowiskowe, np. wpływ metali takich jak aluminium czy niski poziom hormonów, spowodowany m.in. niedoczynnością tarczycy.

Objawy choroby Alzheimera

Zanik neuronów w mózgu u zdrowego człowieka jest naturalnym procesem, który powoduje między innymi, że z wiekiem obniżają się zdolności intelektualne – osoby starsze mają większe problemy z pamięcią, trudniej przyswajają informacje. U pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera proces ten przebiega dużo szybciej – w okresie od 7 do 12 lat choroba może doprowadzić do zaniku niemal połowy komórek nerwowych. Nie pozostaje to bez wpływu na życie pacjenta. Wyróżnia się trzy stopnie zaawansowania choroby Alzheimera – każdemu z nich towarzyszą inne objawy

Etap wczesny

Na tym etapie charakterystycznym objawem jest utrata świeżej pamięci oraz niemożność przyswajania i zapamiętywania nowych informacji. Przykładowo pacjent nie jest w stanie zapamiętać, jak jest dzień tygodnia, nawet jeśli informację tę otrzymał przed chwilą. Ponadto pojawiają się problemy językowe, częste zmiany nastroju oraz zmiany osobowości.

Etap pośredni

Objawia się całkowitą niemożnością zapamiętywania oraz odtwarzania informacji. Pacjent często nie rozpoznaje osób, które zna, nawet najbliższych członków rodziny, jest w stanie zgubić się we własnym mieszkaniu, zapomina o wykonywaniu rutynowych, codziennych czynności, takich jak spożywanie posiłków, higiena osobista. Często pacjenci zachowują się nieprzyjaźnie w stosunku do swego otoczenia.

Etap ciężki

Pacjenci na tym etapie choroby tracą zdolność chodzenia, mówienia oraz wykonywania takich czynności jak jedzenie i połykanie. W końcowym stadium, które występuje zwykle w okresie od 7 do 20 lat od początku choroby zapadają w śpiączkę, w której umierają.

Jak leczyć chorobę Alzheimera?

Jak dotąd nie ma skutecznego leku, który pozwoliłby całkowicie zahamować rozwój choroby – istnieją jedynie specyfiki, która pomagają łagodzić jej objawy. Choroba Alzheimera to ciężkie schorzenie, które odbija się nie tylko na jakości życia chorego, ale również jego rodziny – chory stopniowo traci kontrolę nad swoim zachowaniem i przez to wymaga stałej opieki. Dlatego wiele osób decyduje się na oddanie chorego krewnego pod opiekę w specjalistycznych ośrodkach, takich jak Dom Dziennego Pobytu SENIOREK w Rudzie Śląskiej. Seniorzy cierpiący na choroby otępienne otrzymują w nich profesjonalną pomoc i mają zapewnione bezpieczeństwo, którego rodzina często nie jest w stanie im zagwarantować.