rozwoj-dziecka
23 listopada 2018

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego znaczenie

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na pobudzaniu jego psychoruchowego i społecznego rozwoju od momentu wykrycia niepełnosprawności, do czasu podjęcia nauki w szkole. Oddziaływanie to może mieć różny zakres, uzależniony od zdiagnozowanych u dziecka deficytów rozwojowych. Obejmować może m.in. sferę komunikacji, mowy i języka oraz psychomotorykę i funkcjonowanie zmysłów dziecka. Sprawdźcie, jakie znaczenie ma program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR), to zespół wielokierunkowych oddziaływań, które kieruje się na dziecko ze zdiagnozowaną nieprawidłowością rozwojową. Można stosować je także u tych dzieci, wobec których istnieje podejrzenie o występowaniu nieprawidłowości rozwojowych. WWR polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.

Wczesne wspomaganie musi uwzględniać rodzinne środowisko dziecka, a więc angażować w cały proces rodziców malucha. Celem tych działań jest przede wszystkim wymiana informacji o stanice dziecka, wskazanie jego mocnych stron i deficytów oraz włączenie rodziców w proces rewalidacji. Ponadto, ma też gwarantować wsparcie rodzicom – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący Instytut Wspierania Rozwoju w Gdyni.

Dla kogo jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmuje się przede wszystkim dzieci z takimi problemami rozwojowymi, jak:

  • deficyty ruchowe,
  • uszkodzony słuch,
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • niepełnosprawność umysłowa,
  • autyzm,
  • opóźniony rozwój mowy
  • wolniejszy i nieharmonijny rozwój.

WWR jest niezbędny do zminimalizowania trudności rozwojowych maluszka lub nawet ich całkowite wyeliminowanie. Najważniejsze jest jednak szybkie wykrycie nieprawidłowości i natychmiastowa reakcja – im wcześniej zaczniemy wspierać dziecko w trudnościach rozwojowych, tym lepsze można osiągnąć efekty.

Warto wiedzieć, że wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jest regulowane prawnie przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Świadczenia w ramach WWR są nieodpłatne.

Każdy rodzic, który jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka lub obserwuje niepokojące sygnały w jego zachowaniu, powinien zgłosić się zarówno do pediatry, jak i do poradni psychologiczno-pedagogicznej w swoim mieście lub w gminie zamieszkania. Pracujący tam specjaliści dokonają obserwacji i postawią odpowiednią diagnozę, a następnie (na podstawie wyników testów) poradnia wyda stosowną opinię i zakwalifikuje dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania (o ile będzie taka konieczność).