Najnowsze zmiany w zasadach realizacji umow z NFZ
8 sierpnia 2021

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Najnowsze zmiany w zasadach realizacji umów z NFZ

Zarządzenia i komunikaty związane z realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia stale się zmieniają. Na szczęście większość modyfikacji od razu opisywana jest w zakładkach z aktualnościami na ogólnopolskiej stronie NFZ oraz na stronach regionalnych jednostek systemu ochrony zdrowia. Jakie zmiany zaszły w tym zakresie w ostatnich miesiącach? O czym warto wiedzieć?

Więcej czasu na rozliczenie dla szpitali

Pod koniec marca 2021 roku pojawiła się informacja o tym, że będzie więcej czasu na rozliczenie umów i okresów rozliczeniowych z NFZ za 2020 rok. Aneksowanie umów ma przedłużyć ważność dokumentów bazowych do 31.12.2021 r.

Aktualnie w sejmie trwają prace nad nowelizacją Ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

– tłumaczy ekspert z ośrodka szkoleniowego Agamon.

Po zmianach NFZ nie będzie dokonywać (aż do czerwca 2021 r.) finalnego rozliczenia środków wypłaconych na podstawie OWU w ramach umów z 2020 r., dla których okres rozliczeniowy został przedłużony do 30 czerwca 2021 r., do czego zobowiązują Fundusz aktualne przepisy prawa. W praktyce oznacza to zatem, że szpitale będą miały wydłużony okres rozliczenia tych umów.

W tym kontekście warto wiedzieć, że świadczenia są finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, a nie z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa.

Tryby w świadczeniach w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia

Na początku maja 2020 r. pojawił się komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia.

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia (z 20 kwietnia 2021 r.), zmianie uległy m.in. zasady realizacji świadczeń udzielanych w chemioterapii w trybie jednodniowym.

Od 1 kwietnia 2021 roku świadczeniodawcy mogą sprawozdać dwa nowe świadczenia przeznaczone pod tryb jednodniowy, a konkretnie produktów o kodach 5.08.05.0000206 (hospitalizacja jednodniowa powyżej 6 godzin) oraz 2. 5.08.05.0000207 (hospitalizacja jednodniowa do 6 godzin).

W ramach sprawozdawczości należy zatem dostarczyć dwa dodatkowe parametry tj. godzinę przyjęcia oraz godzina wypisu pacjenta.

Nowy sposób sprawozdawania komunikatem xml SWIAD świadczeń COVID-19

W lutym pojawił się również komunikat odnoszący się do kwestii typowo technicznych związanych ze sprawozdawczością. Zmienił się sposób przekazywania raportów z wykorzystaniem obszaru WYKBAD, a konkretnie:

  • W atrybucie „nfz:wyk-badanie@kod-badania” będzie przekazywany kod produktu rozliczeniowego,
  • W atrybucie „nfz:data-wyk-badania@krotnosc” będzie przekazywana krotność realizacji świadczenia,
  • W atrybucie „nfz:wyk-badanie@data-wyk-badania” należy przekazywać dokładną datę  początku wykonania świadczenia.

Jak być na bieżąco z przepisami dla świadczeniodawców NFZ?

Zmienna dynamika obowiązujących aktualnie zapisów może wzbudzać konsternację, ale na szczęście są sposoby na to, by być na bieżąco z modyfikacjami merytorycznymi
i technicznymi w zakresie świadczeń NFZ.

Bardzo skutecznym sposobem jest uczestniczenie w specjalnych szkoleniach dla służby zdrowia. W programie zajęć zostały ujęte między innymi bieżące zmiany w NFZ.

Innym wariantem jest regularne śledzenie stron internetowych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.