psychoterapia dzieci mlodziez problemy psychiatryczne
17 października 2020

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Najczęściej zgłaszane problemy do psychoterapii dzieci i młodzieży

Młodzi ludzie, których problemy przerastają ich możliwości, powinni szukać pomocy u specjalistów. Psychoterapia to metoda leczenia oparta przede wszystkim na kontakcie międzyludzkim, czyli rozmowie między pacjentem a terapeutą. Z jakimi trudnościami najczęściej zmagają się młodzi i w jaki sposób można im pomóc?

Zaburzenia zachowania i ich przyczyny

Jednym z najczęściej zgłaszanych problemów wymagających psychoterapii dzieci i młodzieży są różnego rodzaju zaburzenia. Należą do nich zaburzenia: emocjonalne, opozycyjno –buntownicze, lękowe, obsesyjno – kompulsyjne. Czym się charakteryzują? Zaburzenia emocjonalne to wahania nastrojów, zakłócenia sposobu myślenia i działania, a także nerwicowe reakcje na bodźce zewnętrzne.

Zaburzenia opozycyjno – buntownicze polegają na tendencji do przeciwstawiania się autorytetom, wyrażaniu sprzeciwu – najczęściej w stosunku do poleceń rodziców, nauczycieli. Zaburzenia lękowe zaczynają się wtedy, gdy strach przed czymś jest długotrwały, paraliżuje i uniemożliwia właściwe funkcjonowanie. Zaś zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne cechuje występowanie natrętnych, powracających negatywnych myśli.

Jakie są powody tych zaburzeń? Przyczyn może być wiele. Często źródłem zaburzeń są niewłaściwe relacje pomiędzy dziećmi i rodzicami, konflikty w rodzinie. Konflikty potęgują strach, lęk u dziecka, co może wpłynąć na jego psychikę. Innym powodem jest trauma, czyli trwały uraz psychiczny spowodowany smutnym, gwałtownym przeżyciem. Początkiem problemów mogą stać się również niewłaściwie relacje z rówieśnikami, brak poczucia akceptacji i tolerancji w społeczeństwie.

Problemy wynikające z czynników zewnętrznych

Zazwyczaj problemy psychiczne młodego człowieka powstają w wyniku skumulowania kilku niekorzystnych bodźców. O co dokładnie chodzi? Na przykład nastolatek, który nie chce rozmawiać o swoich problemach, gromadzi w sobie nadmiar emocji, często staje się agresywny. Agresja to tylko jeden ze sposobów „rozładowania” emocji. Inne problemy, które mogą wystąpić to: depresja, nadpobudliwość ruchowa, kłopoty z odżywianiem, fobie, lęki. Wszystkie wymagają pomocy psychoterapeuty. Kłopoty mogą wynikać również z czynników losowych, takich jak śmierć bliskiej osoby, rozstanie rodziców lub wypadek. W takich przypadkach także należy szukać pomocy u specjalisty.

Na czym polega psychoterapia dzieci i młodzieży?

Psychoterapia to metoda oparta na kontaktach międzyludzkich, a więc regularnych rozmowach między terapeutą a pacjentem. Jej celem jest poprawa zdrowia psychicznego i pozbycie się zaburzeń osobowości.

Jak wyjaśnia terapeuta z poradni Agathum:

Psychoterapia dzieci i młodzieży może być przeprowadzana indywidualnie lub grupowo. Jest adresowana do pacjentów z różnego rodzaju trudnościami, które utrudniają im prawidłowe funkcjonowanie. Praca terapeutyczna przyjmuje różne formy, w zależności od zgłaszanych problemów i wieku dziecka.

Często do rozwiązania problemu wystarczy odpowiednia diagnoza i częste, szczere rozmowy. Jednak istnieje też wiele nowoczesnych, niekonwencjonalnych metod służących przezwyciężeniu głębokich zaburzeń i problemów. Przykładem może być:

– dogoterapia (terapia z psem),

– hipoterapia,

– terapia behawioralna,

– terapia integracji sensorycznej.

Dużą popularnością cieszy się także terapia pedagogiczna, której celem jest stworzenie dziecku warunków do rozwoju i ułatwienie procesu nauki.