Psychoterapeuta
9 maja 2020

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Na czym polegają różnice między psychologiem a psychoterapeutą?

Psycholog i psychoterapeuta to profesje, które się zazębiają. Jednak pojęcia te nie są ze sobą tożsame. Główna różnica dotyczy wykształcenia psychologa i psychoterapeuty, a także długotrwałości oferowanej przez nich pomocy. Wyjaśniamy, kogo należy określać mianem psychologa i psychoterapeuty, a także określamy różnice między wsparciem psychologicznym a terapią psychoterapeutyczną.

Kim jest psycholog?

Psycholog to osoba, która ma kwalifikacje potwierdzone wymaganymi dokumentami, czyli ma tytuł magistra psychologii lub uzyskał równorzędne wykształcenie za granicą, co potwierdza jego wiedzę i zdobyte podczas studiów doświadczenie. Może posługiwać się testami psychologicznymi, wystawiać opinie, doradzać w problemach dnia codziennego, a także udzielać pomocy psychologicznej.

Należy pamiętać, że osoba, która ukończyła jedynie studia psychologiczne, nie może stosować farmakoterapii, a więc przepisywać pacjentom leków.

Wsparcie psychologiczne w przeciwieństwie do psychoterapii to metoda pomocy doraźnej. Z tego względu z pomocy tego typu najczęściej korzystają osoby, które przeżywają w swoim życiu kryzys.

Wsparcie psychologiczne pozwala na uporządkowanie myśli, spojrzenie na problemy z innego punktu widzenia, uspokojenie emocji i podjęcie racjonalnych działań. Głównym celem spotkania z psychologiem jest rozpoznanie trudności oraz możliwych form pomocy.

Zawód psychoterapeuty

Psychoterapeuta to osoba, która zajmuje się długoterminową terapią. Celem takiego leczenia jest usprawnienie funkcjonowania wewnątrzpsychicznego, dokonanie określonej zmiany w życiu osoby zgłaszającej się po pomoc i poprawę jakości jej życia.

Psychoterapeuta nie musi być psychologiem, może ukończyć studia medyczne lub humanistyczne. Jednak, aby wykonywać ten zawód musi ukończyć szkołę psychoterapii lub studia podyplomowe na tym kierunku

Jak podkreśla ekspert reprezentujący Pracownię Psychologiczną Kontra: Szkolenie na psychoterapeutę trwa do 4 lat. Osoba aspirująca do pełnienia zawodu może wybrać szkołę o różnych nurtach. Wśród możliwości znajduje się nurt behawioralno- poznawczy, humanistyczny, psychoanalityczny, egzystencjalny oraz psychodynamiczny.

Poszczególne szkoły różnią się podejściem do relacji z pacjentem, formą przebiegu sesji terapeutycznej oraz nazywaniem poszczególnych mechanizmów, co wpływa na typ pracy specjalisty.

Psychoterapeuta to osoba, która pomoże także pacjentom z depresją oraz objawami psychosomatycznymi, czyli dolegliwościami cielesnymi o podłożu psychicznym. Na spotkanie z psychoterapeutą decydują się najczęściej osoby, które zaobserwowały u siebie zaburzenia snu, zachowania obsesyjno- kompulsywne, a także zaburzenia odżywiania.