terapia metodą biofeedback
15 lutego 2022

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Na czym polega terapia metodą biofeedback?

Biofeedback jest nieinwazyjną, nowoczesną metodą terapii psychologicznej. Polega ona na tym, że pacjent dostaje informację zwrotną na temat swego aktualnego fizjologicznego stanu. Skutkiem innowacyjnego treningu mózgu jest sytuacja, gdzie pacjent może przejąć kontrolę nad jego procesami. Terapia polecana jest osobom z depresją, z nadpobudliwością ruchową, stanami lękowymi oraz Zespołem Aspergera. Jak wygląda taka terapia?

Na czym polega terapia biofeedback?

Nazwa terapii jest angielskim słowem oznaczającym sprzężenie zwrotne. Jej istotą jest otrzymywanie o własnych działaniach w kontekście procesów zachodzących w mózgu i w całym organizmie. Procesy fizjologiczne badane są za pomocą specjalnych czujników. Służą one do pomiaru tętna, temperatury, napięcia mięśni, działania gruczołów potowych i impulsów powstających w mózgu.

Jednym z popularniejszych rodzajów tej terapii jest biofeedback EEG, który praktykowany jest w takich miejscach, jak INSTYTUT DIAGNOZY I TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ I BIOFEEDBACK MAGDALENA KRÓL. Dokładnie bada on działanie fal mózgowych. W tej odmianie terapii analizowane jest działanie mózgu i jego wpływ na niektóre procesy, takie jak myślenie czy emocje. Odpowiednie urządzenia zapisują aktywność, którą wykazują neutrony. Postać zapisu to graficzne przedstawienie fal mózgowych. Wiadomo, że każdemu procesowi w mózgu odpowiada inny rodzaj zapisu, więc taka informacja pokazuje, kiedy i w jaki sposób aktywność mózgu wzrasta.

Badanie fizycznie polega na zakładaniu pacjentowi bardzo czułych elektrod, których rolą jest dokładne rejestrowanie impulsów pochodzących z jego mózgu. Pod wpływem specjalnie opracowanego treningu pacjent uczy się wpływać na własne reakcje i na częstotliwość fal mózgowych. Treningi tego typu powinny być częste.

Rodzaje terapii biofeedback

Oprócz terapii, która bada konkretnie pracę mózgu, istnieje jeszcze terapia biofeedback badająca pracę innych ośrodków. Na przykład EMG kontroluje zmiany zachodzące na skórze i w mięśniach. Natomiast biofeedback RSA wykorzystuje zapis EKG do poprawy funkcjonowania pacjentów z problemami sercowo-naczyniowymi oraz przy problemach z agresją czy koncentracją.

Biofeedback GSR bierze pod uwagę elektryczne przewodzenie skóry w zależności od pobudzenia nerwów, a typ terapii HRV pracuje z danymi na temat rytmu zatokowego, który ukazuje stan autonomicznego systemu nerwowego.

Dodatkowo wyróżnić można biofeedback oddechowy i temperaturowy, który pracuje właśnie z danymi na temat ciepłoty ciała i oddychania przeponowego.