leczenie autyzmu u dzieci
15 września 2021

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Na czym polega leczenie autyzmu u dzieci?       

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, które objawia się poprzez zaburzenia w sferze komunikacji, zachowania i zainteresowań oraz interakcji społecznej. Niestety zaburzenie to jest nieuleczalne, niemniej jednak istnieje wiele metod terapeutycznych, które mogą zwiększyć samodzielność dziecka i poprawić jego funkcjonowanie w codziennym życiu. Jak wygląda leczenie dzieci z autyzmem i jaką pomoc oferują fundacje? Wyjaśniamy.

Jakie są metody leczenia autyzmu u dzieci?

Przede wszystkim do rozpoczęcia jakiejkolwiek terapii konieczne jest postawienie rzetelnej diagnozy. Jeśli zatem widzimy niepokojące objawy u dziecka, takie jak wycofywanie się, problemy z komunikacją i mówieniem, należy od razu udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Na podstawie zebranego wywiadu oraz obserwacji pacjenta dobierany jest indywidualny program terapii, skupiający się na zaburzeniach w poszczególnych sferach.

Leczenie dzieci z autyzmem to wieloetapowe oraz kompleksowe działania opierające się na współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. z logopedą, psychologiem oraz neurologiem. Terapia musi również obejmować całą rodzinę, ponieważ dla poprawy funkcjonowania, istotną rolę odgrywa sposób, w jaki rodzice postępują z dzieckiem na co dzień.

Jaką pomoc oferuje fundacja dla dzieci z autyzmem?

Diagnoza autyzmu bez wątpienia jest przykrym i skomplikowanym doświadczeniem dla całej rodziny. Dla wielu rodziców wiąże się z intensywnymi emocjami i koniecznością przeorganizowania swojego dotychczasowego życia. Dlatego też, aby pomóc rodzicom i dzieciom z autyzmem powstały fundacje, takie jak Fundacja Miś, której pracownicy niosą wsparcie w trudnej sytuacji.

W zakres działań fundacji wchodzi leczenie dostosowane do diagnozy, między innymi terapia TEACCH, analiza behawioralna, integracja sensoryczna, muzyko oraz dogoterapia. Specjaliści prowadzą także zajęcia terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, których celem jest zwiększenie samodzielności oraz poprawa ich funkcjonowania w różnych dziedzinach i sferach, np. w motoryce małej i dużej, czynnościach poznawczych, komunikacji oraz w interakcjach z innymi.

Spotkania odbywają się regularnie, a udział biorą w nich wykwalifikowani specjaliści, którzy mają wiedzę na temat tego, jak właściwie stymulować rozwój dzieci autystycznych. Rodzice mogą również liczyć na wsparcie psychologiczne i wskazówki dotyczące postępowania z pociechą w domu. Fundacja Miś oferuje dodatkowo pomoc finansową przy zakupie leków niezbędnych w zmniejszeniu objawów autyzmu lub leczeniu innych chorób współistniejących.