29 sierpnia 2021

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Kto wystawia zlecenie i zapewnia transport sanitarny?

Transport sanitarny odgrywa bardzo ważną rolę. Dzięki szybkiemu dotarciu do miejsca docelowego zostało uratowanych już wielu ludzi. Istnieje mnóstwo przypadków, w których wykluczone jest korzystanie z transportu publicznego. Przewóz hospitalizowanego pacjenta do innej placówki, urazy, choroby, wypadki — to tylko część z sytuacji, które wymagają transportu sanitarnego. Kto jest odpowiedzialny za jego organizację?

Transport sanitarny i medyczny — podstawowe różnice

Przewóz osób poszkodowanych w wypadku do szpitala to jedno z najważniejszych zadań transportu medycznego. Ważna jest także sprawna komunikacja pomiędzy różnymi placówkami. Kolejnym zagadnieniem dotyczącym przewozu chorych jest transport sanitarny. Czym różni się od medycznego i kto jest odpowiedzialny za jego organizację?

Transport sanitarny dotyczy przewozu osób hospitalizowanych pomiędzy szpitalami oraz jednostkami przeprowadzającymi badania. Są to przewozy pacjentów, u których nie występuje  zagrożenie utraty życia. Do transportu sanitarnego zalicza się także przekazywanie materiału biologicznego i leków pomiędzy placówkami medycznymi. Komunikacja sanitarna odbywa się karetkami typu T, które mają uboższe wyposażenie niż pojazdy wykorzystywane w ratownictwie medycznym. W przewozach sanitarnych zawsze uczestniczy kierowca i przynajmniej jeden ratownik.

Kto jest odpowiedzialny za organizowanie transportu sanitarnego?

W lutym 2019 roku zostały uregulowane zasady dotyczące transportu sanitarnego. Dotychczas nie istniały przepisy mówiące o tym, kto jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów przewozu pacjentów — szpital wysyłający chorych czy ten, który ich przyjmuje. Usługi transportu sanitarnego były wówczas wliczone w cenę leczenia. Obecnie usługi te są realizowane na podstawie kontraktów Narodowego Funduszu Zdrowia z podmiotami publicznymi — wyjaśnia przedstawiciel firmy Petrus Trans-Med.

Usługi transportu sanitarnego świadczą także prywatne podmioty. Korzystają z niego zwykle pacjenci, którzy nie kwalifikują się do przejazdu karetką szpitalną. W jakich sytuacjach należy skorzystać z transportu prywatnego? Oto kilka przykładów:

 • choroby krwi,
 • nowotwory,
 • choroby oczu,
 • choroby psychiczne,
 • choroby skóry,
 • układu moczowo-płciowego,
 • trawiennego,
 • oddechowego,
 • urazy i zatrucia,
 • choroby pasożytnicze,
 • wady rozwojowe wrodzone.

W wymienionych wyżej przypadkach transport sanitarny prywatny jest finansowany w 40% ze środków publicznych. Za usługi przewoźnika należy zapłacić w całości lub częściowo, jeśli nie występują przesłanki do transportu szpitalnego zawarte w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.