opiekunka ze starszą kobietą
1 lipca 2021

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Kto i na jakich zasadach może zostać skierowany do domu pomocy społecznej?

Domy pomocy społecznej, zwane też domami opieki, to placówki stworzone z myślą o osobach wymagających stałej opieki ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność. By uzyskać w nich miejsce, trzeba jednak spełnić szereg warunków i dokonać wymaganych formalności. W tym artykule przybliżymy proces ubiegania się o umieszczenie w DPS-ie oraz możliwe alternatywy.

Dla kogo przeznaczone są domy pomocy społecznej? 

Domy pomocy społecznej, czyli DPS-y, przyjmują osoby starsze, przewlekle chore fizycznie lub psychicznie oraz niepełnosprawne, potrzebujące całodobowej opieki, której rodzina nie jest w stanie lub nie chce im zapewnić. DPS-y stworzono dla ludzi niemogących z różnych względów funkcjonować samodzielnie. Istnieją osobne placówki tego typu dla osób w podeszłym wieku, cierpiących na schorzenia somatyczne lub psychiczne, niepełnosprawnych intelektualnie oraz niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży. Zakres działalności domów pomocy społecznej jest więc znacznie szerszy niż domów spokojnej starości.

Jak uzyskać skierowanie do DPS-u? 

Zasady przyjmowania do domów pomocy społecznej zostały określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu zawsze podejmuje gmina, w której osoba ubiegająca się o umieszczenie w DPS-ie zamieszkuje, natomiast o przyznaniu miejsca decyduje organ administracyjny prowadzący daną placówkę.

By uzyskać skierowanie, należy złożyć szereg dokumentów, w tym:

  • pisemny wniosek o skierowanie do DPS-u;
  • zaświadczenie lekarza, psychiatry lub psychologa o konieczności umieszczenia w DPS-ie;
  • dokumenty określające sytuację finansową wnioskodawcy lub jego rodziny;
  • ewentualnie zaświadczenie o ubezwłasnowolnieniu oraz inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową.

Po złożeniu wniosku pracownik socjalny gminy przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy. Jest to podstawa do przyznania skierowania do domu opieki lub jego odmowy.

Alternatywy dla pobytu w domu opieki 

Nie każda osoba potrzebująca stałej opieki może uzyskać miejsce w DPS-ie. Z drugiej strony nieustanne zajmowanie się osobą schorowaną lub starszą stanowi dla jej rodziny ogromne wyzwanie, któremu nie zawsze można sprostać. Alternatywy dla DPS-ów to zatrudnienie pielęgniarki bądź opiekuna lub domy seniora takie jak Dom Pogodnej Jesieni w Jadwininie koło Łodzi, gdzie osoby w podeszłym wieku, schorowane i niepełnosprawne znajdą profesjonalną, całodobową opiekę – zarówno w kwestiach medycznych, jak i dotyczących codziennego funkcjonowania. Takie placówki oferują również atrakcyjne sposoby spędzania czasu wolnego i wiele innych udogodnień.