niemowlę
19 stycznia 2020

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Kiedy wykonuje się USG bioderek?

Profilaktyka i diagnostyka ortopedyczna dzieci i młodzieży są niezwykle ważne. Na podstawie przeprowadzanych badań można oprzeć ewentualną późniejszą terapię. W jakich przypadkach wskazane będzie wykonanie badania USG bioderek u dziecka? Od którego roku życia można przeprowadzać to badanie? Na te i wiele innych pytań odpowiedzi udziela nasz ekspert.

Po co wykonujemy badanie USG bioder u dzieci?

USG stawów biodrowych – badanie ultrasonograficzne stawów biodrowych – wykonujemy u niemowląt, celem diagnostyki wad wrodzonych stawu biodrowego oraz kontrolowania postępu rozwoju i ewentualnego leczenia wrodzonych wad (dysplazji) stawu biodrowego. Badanie to wykonujemy także u dzieci starszych diagnostycznie w przypadku podejrzenia zapalenia stawu biodrowego (daje jednoznaczny obraz choroby) i w trakcie leczenia, celem obserwacji ustępowania zmian chorobowych. Można także stosować w kontroli leczenia martwicy głowy kości udowej (choroba Perthesa).

Według szacunków lekarzy w Polsce z dysplazją rodzi się nawet kilka procent dzieci rocznie. Wadę tę można łatwo wyeliminować, ale podstawą do postawienia diagnozy i do sprawnie wdrożonej terapii jest badanie USG bioder. Dzięki temu dziecko ma szansę uniknąć ciężkiej wady stawów biodrowych, prowadzącej w przyszłości nawet do konieczności wstawienia endoprotezy.

Jak tłumaczy ekspert z przychodni ortopedycznej dr. n. med. Jerzego Michajłowa i lek. med. Andrzeja Szybińskiego: „Ultrasonografia bioder u niemowlaka umożliwia wykrycie ewentualnych wad i deformacji w obrębie stawów biodrowych. Pierwsze schorzenia mogą pojawić się już na etapie życia płodowego lub wystąpić podczas porodu. Także po narodzinach czasem dochodzi do pewnych nieprawidłowości – może to być wynik m.in. nieprawidłowej pielęgnacji noworodka podczas przewijania”.

Oczywiście to tylko przykładowe powody, ale może być ich znacznie więcej. Najważniejsze jest szybkie reagowanie na niepokojące symptomy.

Niepokojące objawy

Rodzice często nie wiedzą, z jakimi alarmującymi sygnałami powinni zgłosić się do gabinetu ortopedycznego. Niepokojące oznaki to m.in. ograniczenie odwodzenia bioder przy przewijaniu dziecka, różna długość nóg, a także odgłos przeskakiwania wydawany przez stawy podczas poruszania udami czy wyraźna asymetria głębokości fałdów skórnych na udach.

Szczególne wskazania do przeprowadzenia USG bioderek

Najwcześniej wykonane badanie USG (w okolicach nawet drugiego tygodnia życia) powinno dotyczyć dość sprecyzowanej grupy dzieci. Szczególnie narażeni na nieprawidłowości w obrębie stawów biodrowych są mali pacjenci:

  • urodzeni w wyniku tzw. porodu pośladkowego,
  • u których w rodzinie stwierdzono objawy rozwojowej dysplazji stawu biodrowego,
  • z klinicznymi cechami niestabilności biodra,
  • z innymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w badaniu przedmiotowym.

Wiek dziecka a badanie ultrasonograficzne

Badaniu USG powinny być poddane wszystkie noworodki. Dzieci niezaliczające się do jednej z ww. grup ryzyka powinny być badane w wieku 4 – 6 tygodni. Ilość wykonywanych badań zależy od stanu rozwoju stawów biodrowych i decyduje o tym lekarz badający. Jeśli istnieją ku temu wskazania medyczne, to można powtarzać takie badanie wielokrotnie. Nie jest ono obciążające zdrowotnie.