obdukcja lekarska gabinet lekarski
7 października 2020

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Kiedy przeprowadza się obdukcję lekarską?

Obdukcja lekarska to badanie, które ma na celu stwierdzenie obrażeń ciała oraz ustalenie ich przyczyny. Opinie takie mogą dotyczyć zarówno aktualnego stanu zdrowia, możliwości diagnostycznych, jak i oceny ewentualnego uszczerbku na zdrowiu doznanego w wyniku nieszczęśliwego wypadku i jego następstw. Opinie wydawane są przez lekarzy po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu lekarskiego oraz wykonaniu specjalistycznych badań realizowanych na prośbę pacjenta.

Jak wygląda przeprowadzenie obdukcji lekarskiej?

Przebieg badania nie jest ściśle określony, co oznacza, że każdy lekarz wykonuje badanie na w dany sposób. Najważniejsze jest przeprowadzenie dokładnych oględzin ciała i potwierdzenie faktów przedstawionych przez pacjenta. Opracowanie obdukcji trwa zazwyczaj od 30 minut do 60 minut i jest zależne od staniu zdrowia i rodzaju obrażeń pacjenta.

Proces obdukcji lekarskiej rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu lekarskiego, na podstawie którego specjalista może poznać zarys i szczegóły sytuacji oraz ustalić kontekst powstania obrażeń. Po jego przeprowadzeniu następują dokładne oględziny ciała i miejsca urazu. Podczas tych czynności lekarz precyzyjnie określa rodzaj, rozległość obrażeń oraz mechanizm i czas ich powstania. Dzięki przeprowadzonym oględzinom lekarz może wskazać ograniczenia spowodowane przez uraz oraz stwierdzić, czy uszkodzenia ciała będą trwać do 7 dni lub powyżej – co ma bezpośredni wpływ na rozstrzygnięcie kwalifikacji prawnej czynu.

Obdukcja lekarska zawiera podstawowe dane osoby badanej, z tego właśnie względu konieczne jest przedstawienie dowodu osobistego przed jej przeprowadzeniem. Zaświadczenie musi zawierać także informacje o specjalizacji lekarza, który wykonuje badanie, jego pieczątkę i podpis. Bez tych danych opinie dotycząca obdukcji jest nieważna.

Dlaczego warto wykonać obdukcję lekarską?

Obdukcja lekarska pomaga w określeniu rozległości i typu obrażeń pokrzywdzonego, sposobu powstawania mechanizmu oraz ewentualnego naruszenia narządów wewnętrznych. Badanie stanowi najczęściej jeden z dowodów w postępowaniu sądowym i z tego względu tak ważne jest jego rzetelne przeprowadzenie.

Szczególne znaczenie ma tutaj specjalizacja lekarza przeprowadzającego badanie, ponieważ co do zasady każdy lekarz może przeprowadzić obdukcję, jednak jeśli będzie ona przedstawiona w sądzie, musi być wykonana przez powołanego biegłego.

Jak mówi chirurg z Gabinetu Chirurgicznego w Bielsku – Białej:

Obdukcja lekarska stanowi ważny dokument, potwierdzający rodzaj oraz sposób doznanych obrażeń. Badanie przeprowadzone przez specjalistę może pomóc ofierze w uzyskaniu pozytywnego wyniku postępowania sądowego.

Obdukcja lekarska powinna być przeprowadzona w specjalistycznym gabinecie lekarskim. Bardzo ważne jest, aby pacjent otrzymał fachowe wsparcie psychiczne i diagnostyczne, dlatego należy wybrać taki gabinet, który świadczy profesjonalne usługi przez wyspecjalizowanych lekarzy.