opieka nad osobami starszymi
16 maja 2020

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Jakiej opieki wymagają osoby starsze i niedołężne?

Przewlekle chora, starsza lub niedołężna osoba w domu wiąże się często z problemami, takimi jak zapewnienie przez rodzinę całodobowej opieki, czy dostosowanie sprzętów domowych do potrzeb osoby chorej. Znalezienie idealnej opiekunki to proces niełatwy. Każdy podopieczny jest inny oraz ma inne potrzeby. Podpowiadamy zatem, jakiej opieki najczęściej wymagają osoby starsze i schorowane oraz osoby niedołężne.

Osoby starsze i niedołężne – jakiej wymagają opieki?

Wiele z nas ma schorowanych rodziców czy dziadków, którzy wymagają większej opieki, jednak nie zawsze jesteśmy w stanie zapewnić im wszystko, co najlepsze. Zdarza się, że mieszkamy daleko od siebie, jesteśmy bardzo zapracowani, brak nam fachowej wiedzy, lub po prostu czujemy się bezradni. Z pomocą może nam przyjść całodobowa opieka nad osobami starszymi w Łodzi, gdzie osoby starsze i niedołężne otaczane są opieką w miejscu ich zamieszkania. U ludzi w podeszłym wieku zmniejsza się sprawność narządów, zdolność organizmu do adaptacji zmian środowiskowych, pojawiają się problemy, tj. wielochorobowość i związana z tym wielolekowość. Osłabienie lub zaburzenie pamięci może skutkować tym, że osoby przewlekle chore będą zapominały przyjmować leków podtrzymujących ich przy życiu, dlatego ważne jest, aby zapewnić im całodobową opiekę w domu.

Osoby starsze i niedołężne potrzebują najbardziej pomocy w wykonywaniu czynności życia codziennego. Mowa tutaj o gotowaniu, spożywaniu posiłków i leków, przebieraniu się, praniu, sprzątaniu, załatwianiu potrzeb fizjologicznych czy pomocy związanej z utrzymaniem higieny osobistej. Najważniejsze, aby skupić się na czynnościach, z którymi osoba starsza sobie nie radzi. Należy także umożliwić jej codzienną aktywność i kontakty z innymi ludźmi. Bardzo ważne jest także wypełnianie czasu osoby niepełnosprawnej i przewlekle chorej, która bardzo często jest samotna, dzięki temu będzie mogła odnaleźć w sobie nowe pasje i zainteresowania.

Opieka w domu nad osobami starszymi – o czym należy pamiętać?

Celem każdego opiekuna powinno być umożliwienie osobie starszej i niedołężnej maksymalnej samodzielności. Oczywiście należy pomagać choremu w różnych czynnościach, ale zbytnia nadopiekuńczość czy regularne wyręczanie we wszystkim może doprowadzić do bezradności osoby chorej. Ćwiczenia w czynnościach dnia codziennego powinny być stopniowane oraz nie mogą doprowadzać do nadmiernego przemęczenia, gdyż może to zniechęcić do dalszej pracy nad sobą.

Reagujemy błyskawicznie na każde zgłoszenie i jesteśmy dyspozycyjne. Opiekę nad osobami starszymi i niedołężnymi sprawują doświadczone życiowo kobiety, najczęściej po 50-tym roku życia, które otaczają opieką osoby częściowo lub całkowicie niesamodzielne w miejscu ich zamieszkania – dowiadujemy się w rozmowie ze specjalistą z rodzinnej opieki Pomost z Łodzi.

Profesjonalny i doświadczony opiekun powinien udzielać wsparcia emocjonalnego i aktywizować osoby starsze do samodzielności życiowej, pomagać w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, pomagać w przyjmowaniu leków zleconych przez lekarza, sporządzać i podawać posiłki, zapewniać higienę oraz utrzymywać porządek w mieszkaniu. Ważne jest także wykonywanie podstawowych pomiarów życiowych.