ochronna odzież medyczna
10 lutego 2022

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Jakie standardy powinna spełniać odzież medyczna?

Odzież medyczna pełni funkcję bariery, która chroni specjalistę przed pojawiającymi się w środowisku zagrożeniami, takimi jak zarazki lub patogeny. Do odzieży medycznej należą zarówno wielorazowe kitle, jak i jednorazowe środki ochrony indywidualnej. Zwłaszcza wobec tych drugich ustanawiane są standardy bezpieczeństwa, zgodnie z którymi powinny być wykonywane, aby skutecznie zabezpieczać użytkowników. O jakich standardach mowa?

Odzież medyczna certyfikowana zgodnie z międzynarodowymi normami

Produkcja jednorazowych środków ochrony indywidualnej przeznaczonych dla zawodów medycznych wiąże się z koniecznością realizacji określonych norm. O fakcie ich spełnienia świadczą oznaczenia umieszczone na gotowej odzieży. Symbol CE informuje, że dany produkt spełnia normy określone w przepisach europejskich, natomiast PN oznacza polskie normy krajowe.

Na terenie Unii Europejskiej kluczowe znaczenie ma Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych, która powoli zastępowana jest Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Dokumenty te określają warunki, jakie musi spełniać medyczna odzież ochronna dopuszczona do sprzedaży i użytku na terenie UE.

Wymagania wobec odzieży medycznej

Ochronna odzież medyczna może mieć różne przeznaczenie. Od niektórych produktów wymagana jest skuteczniejsza ochrona niż od pozostałych. Wyższe oczekiwania wobec funkcji ochronnej mają produkty wykorzystywane na blokach operacyjnych. Taka odzież musi być zgodna z normą PN-EN 13795-1:2019-05. W praktyce jednak często spotyka się, że szpitale lub przychodnie wymagają spełnienia warunków określonych w powyższej normie również wobec odzieży ochronnej wykorzystywanej poza salą operacyjną.

Szereg wytycznych muszą spełniać również elementy odzieży medycznej przeznaczonej do walki z pandemią COVID-19. Właściwie każdy element odzieży opisywany jest w innym dokumencie, na przykład kombinezonów ochronnych dotyczy norma PN-EN 14126:2005, natomiast masek PN-EN 14683:2006. Oprócz norm, wszystkie muszą posiadać również deklaracje zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG lub rozporządzenia 2017/745.

W celu zapobiegania konsekwencjom zakupu nieodpowiedniej ochronnej odzieży medycznej warto korzystać z usług zaufanych producentów, którzy rzetelnie oznaczają swoje produkty. Takie produkty dostępne są w hurtowni medycznej JRJ Medical oferującej kompleksowe wyposażenie placówek medycznych.