kierowca ciężarówki
12 stycznia 2022

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Jakie badania muszą przejść zawodowi kierowcy?

Uzyskanie prawa jazdy związane jest ze spełnieniem pewnych warunków, m.in. zaliczeniem kursu, zdaniem egzaminu, przejściem badań lekarskich. Zależnie od tego, czy kierowca będzie korzystał z tego dokumentu do celów prywatnych (przemieszczanie się do pracy, na zakupy, w celach rekreacyjnych itp.), czy zawodowych (przewożenie osób lub materiałów), inny będzie zestaw i liczba badań lekarskich, jakim poddany zostanie kandydat.

Badania, jakim poddawany jest zawodowy kierowca

Badania zawodowych kierowców są bardziej rozbudowane, niż ma to miejsce w przypadku uprawnień kierowców korzystających z prawa jazdy na własny użytek. Lekarz badający kierowcę zawodowego przeprowadza następujące badania:

  • ogólne – ocena ogólnej kondycji kierowcy,
  • okulistyczne – ocena sprawności narządu wzroku kierowcy,
  • laryngologiczne – ocena narządu słuchu badanego,
  • neurologiczne – ocena koordynacji ruchowej oraz równowagi kierowcy, w tym również zagrożenie padaczką,
  • psychologiczne – ocena zachowań badanego w trudnych sytuacjach,
  • dodatkowe – np. badanie EKG, badanie widzenia zmierzchowego, oznaczenie poziomu glukozy, badania pod względem objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu bądź jego nadużywanie, środków działających podobnie do alkoholu czy stosowania produktów leczniczych, które mogą wpływać na zdolność do kierowania pojazdami.

Badania psychologiczne dla kierowców zawodowych

Szczególnym badaniem jest psychologiczne badanie kierowców, które pozwala ocenić przede wszystkim zdolność do prowadzenia pojazdów oraz sprawność psychiczną danej osoby. Dokonuje się tu oceny osobowości, sprawności intelektualnej, koncentracji, spostrzegawczości, szybkości podejmowania decyzji. Przeprowadzane są również badania w tzw. ciemni, które pozwalają ocenić zdolność do prowadzenia pojazdów w porach nocnych.

Wstępne i okresowe badania psychologiczne kierowców zawodowych przeprowadza Centrum Badań Psychologicznych Kierowców. Kierowca wypełnia odpowiedni kwestionariusz oraz szereg testów, uczestniczy w rozmowie z psychologiem. Jest poddawany badaniu na specjalistycznej aparaturze, która sprawdza czas reakcji, koordynację, postrzeganie zjawisk.

Należy pamiętać, że badania kierowców mogą obejmować większy pakiet niż ten zalecany przez medycynę pracy. Możliwe jest skierowanie zawodowych kierowców np. na spotkania ze specjalistami innych dziedzin medycyny czy przeprowadzenie u nich pogłębionej diagnostyki laboratoryjnej.