badania lekarskie
29 stycznia 2022

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Jakie badania musi odbyć kandydat na kierowcę?

Każdy przyszły kierowca stoi przed obowiązkiem wykonania badań lekarskich. Również w przypadku odnawiania uprawnień do prowadzenia pojazdów wizyta u lekarza jest konieczna. Dotyczy to kierowców zawodowych oraz osób, które utraciły prawo jazdy lub ich dokument wystawiony jest terminowo. Badania lekarskie kierowców są częścią medycyny pracy. Jakie badania musi odbyć kandydat na kierowcę?

Co wchodzi w zakres badania do prawa jazdy?

Badania lekarskie kierowców mają na celu sprawdzenie, czy stan zdrowia badanego pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów. Lekarz kontroluje zmysły: wzrok i słuch. W skład badania wzroku wchodzi badanie pola widzenia i widzenia po zmroku. Tak zwana kurza ślepota jest przeciwwskazaniem do uzyskania prawa jazdy. Testowany jest ponadto zmysł równowagi przyszłego kierowcy. Lekarz kontroluje także funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i układu ruchu.

Podczas badania sprawdza się funkcjonowanie nerek. Wynik poziomu cukru we krwi ma pokazać, czy badany nie ma cukrzycy. Celem kontroli układu nerwowego jest wykluczenie padaczki oraz schorzeń neurologicznych, mogących stwarzać niebezpieczeństwo na drodze. Lekarz zwraca uwagę nie tylko na organizm kandydata na kierowcę. Równie ważny jest stan psychiczny, a szczególnie objawy nadużywania alkoholu lub substancji psychoaktywnych. W przypadku wątpliwości badany otrzyma skierowanie na dalszą diagnozę do specjalisty.

Kierowcy zawodowi i ubiegający się o prawo jazdy kategorii C lub C+E muszą dodatkowo przejść badania psychologiczne. Jarocin jest miastem, w którym wszystkie testy można przejść w tej samej placówce medycznej. Do badań nie trzeba się przygotowywać, ale warto być wypoczętym.

Co to jest badanie psychotechniczne dla kierowców?

Podczas badania psychotechnicznego kierowca przechodzi szereg specjalnie opracowanych testów. Sprawdzają refleks, reakcję na stres, zdolność logicznego myślenia i przewidywania. Częścią badania jest test w ciemni, mający wykazać predyspozycje do prowadzenia pojazdów nocą oraz badania na przyrządach. Odwiedzający Przychodnię Specjalistyczną Medan mogą korzystać z nowoczesnych urządzeń, a wyniki skonsultować na miejscu ze specjalistą.

Psychotechnika obejmuje trzy części, a całość trwa około dwóch godzin. W pierwszej bada się osobowość oraz takie zdolności jak koncentracja uwagi, znoszenie presji i reakcje na stres. Testy określają również sprawność intelektualną. W drugiej części stosuje się przyrządy, mierzące szybkość reakcji i koordynację wzrokowo-ruchową. Badanie psychotechniczne kończy podsumowująca rozmowa.