badanie okulistyczne
17 sierpnia 2021

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Jakie badania laboratoryjne powinien wykonać zawodowy kierowca przed podjęciem pracy?

Każdy kierowca pojazdów, a już szczególnie kierowca zawodowy, powinien raz na pewien czas przejść przez badania lekarskie. W przypadku osób, które prowadzą samochód w ramach działalności służbowej, te badania są o wiele bardziej rozbudowane i wymagają większego zaangażowania. W grę wchodzi jednak bezpieczeństwo i zdrowie nie tylko samego kierującego, ale i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Obowiązkowe badania dla kierowców zawodowych

Badania kwalifikacyjne kierowców zawodowych są uwarunkowane przepisami, a konkretnie nowelizacją rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z 2019 roku.

Wstępne badania osoby, która zajmuje się prowadzeniem pojazdów w ramach pracy, przeprowadza się u lekarza medycyny transportu lub medycyny pracy na podstawie ważnego skierowania/wniosku.

Do testów wstępnych zalicza się:

  • badania lekarskie ogólne (ogólna ocena stanu zdrowia),

  • okulistyczne (ocena sprawności wzrokowej),

  • neurologiczne (ocena koordynacji motorycznej i nie tylko),

  • laryngologiczne (ocena narządu słuchu),

  • pomocnicze (konkretne wskazanie; obejmują m.in. EKG, poziom glukozy i inne badania laboratoryjne, badanie widzenia zmierzchowego).

Co jaki czas trzeba wykonywać badania dla kierowców zawodowych?

Obowiązkowe badania okresowe wykonuje się albo co 5 lat, albo co 30 miesięcy. Jest to uzależnione od wieku danej osoby. W tym pierwszym przypadku chodzi o osoby do 60. roku życia, a krótszy okres przewidziany jest dla starszych kierowców.

Ten zakres czasowy dotyczy wszystkich badań lekarskich, a więc badań lekarskich ogólnych, okulistycznych, laboratoryjnych i nie tylko (wedle konkretnego wskazania).

Skierowanie na badanie lekarskie zazwyczaj wystawia pracodawca, natomiast także sam kierowca zawodowy może na własny wniosek udać się do przychodni w tym celu.

Dodatkowe badania laboratoryjne dla kierowców

Badania profilaktyczne dla kierowców zawodowych zazwyczaj koncentrują się na zmysłach wzroku i słuchu oraz na ocenie koordynacji ruchowej, koncentracji itd. Czasem jednak można je poszerzyć o fakultatywne testy, w postaci badań laboratoryjnych.

Diagnostykę laboratoryjną przeprowadza na przykład Centrum Medycyny Pracy „Hipokrates”. W tym samym miejscu można od razu dokonać wszelkich innych badań z zakresu medycyny pracy i transportu.

Na pewno warto, z perspektywy pracownika i pracodawcy, zadbać o zdrowie w sposób kompleksowy i wyeliminować w ten sposób ewentualne zagrożenia.