technik farmaceutyczny
3 listopada 2016

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Jak zdobyć uprawnienia do wykonania zawodu technika farmaceutycznego?

Zawód technika farmaceutycznego należy do wąskiej grupy zawodów medycznych. Zdobycie uprawnień do jego wykonywania wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ale także z ciekawymi perspektywami zawodowymi oraz odpowiednim zaufaniem społecznym. Co dokładnie należy zrobić, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, możesz się dowiedzieć z naszego artykułu.

Kierunek Technik Farmaceutyczny

W celu zdobycia uprawnień do wykonywania zawodu technika farmaceutycznego należy ukończyć odpowiedni kierunek studiów podyplomowych. Można to zrobić w policealnych szkołach publicznych lub niepublicznych, jednak takich, które posiadają uprawnienia szkoły publicznej. Nauka na tym kierunku trwa dwa lata i kończy się egzaminem, który ma na celu potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Jedną ze szkół, które oferują taki kierunek nauki jest Pierwsze Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Szczecinie.

Dwuletnia praktyka zawodowa

Po zakończeniu nauki i pomyślnym zdaniu egzaminu, konieczne jest również odbycie dwuletniej praktyki w pełnym wymiarze czasu, w odpowiednim punkcie farmaceutycznym.

Sposób odbycia praktyki jest dokładnie określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 VII 2002 roku. Osoba odbywająca praktykę jest zatrudniona w aptece na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony. Jeżeli z jakichś względów, praktyka nie może być ukończona w jednym punkcie aptecznym, w którym rozpoczęto jej prowadzenie, może być kontynuowana w innym, jednak pod warunkiem, że będzie możliwość pełnej realizacji jej programu.

Uprawnienia w trakcie trwania praktyki

W trakcie trwania praktyki, technik ma prawo samodzielnego wykonywania czynności pomocniczych przy przygotowywaniu oraz wydawaniu środków leczniczych. Wyjątkiem są produkty lecznicze, w których składzie występują preparaty, które mają bardzo silne działanie, m.in. środki odurzające oraz leki psychotropowe.

Po zakończeniu praktyki otrzymamy prawo do samodzielnego wykonywania zawodu technik farmaceutyczny, a po trzech latach pracy w zawodzie, uzyska również prawo do objęcia funkcji kierownika punktu aptecznego lub do prowadzenia własnego sklepu zielarsko-medycznego.