26 kwietnia 2021

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Jak udowodnić błąd medyczny lekarza?

W przypadku podejrzenia, że lekarz popełnił błąd, możesz podjąć działania celem udowodnienia takiego stanu rzeczy. Najczęstsze błędy dotyczą zabiegów medycznych np.: operacji chirurgicznych, plastycznych bądź też dotyczą działań lekarza podjętych celem ratowania życia lub zdrowia. Co ważne, lekarz, który swym działaniem naraził życie pacjenta na ciężki uszczerbek na zdrowiu, powinien ponieść odpowiedzialność za skutki swych czynów. Dlatego też odpowiedni materiał dowodowy może być pomocny w wykazaniu odpowiedzialności lekarza i uzyskaniu odszkodowania.  Jak to się robi w praktyce?

Ciężar dowodu o błąd medyczny lekarza spoczywa na poszkodowanym pacjencie

Pacjent, którego zdrowie lub życie zostało narażone z powodu nienależytego wykonywania obowiązków lekarskich, zobowiązany jest do przedstawienia wszelkich dowodów, które potwierdzą błąd lekarza. W praktyce samodzielne zgromadzenie dowodów jest dość trudne, dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika.

Czym są więc dowody na błąd lekarski i jaką mają postać?

Skuteczne dowody na błąd lekarski mogą być bardzo zróżnicowane. Najczęstszą postacią dowodu jest dokumentacja medyczna, np. pełna historia choroby, wypisy z przeprowadzonych kuracji, zabiegów i operacji. W takich zapisach znajdują się także informacje o przyjmowanych lekarstwach oraz innych zaleceniach, które wydał prowadzący lekarz.

– W przypadku wątpliwości co do postępowania w sprawie zebrania dowodów, warto zgłosić się do prawnika. Specjalistyczne działania i doświadczenie fachowców może przyspieszyć cały proces oraz mieć wpływ na końcowy sukces poszkodowanego pacjenta. Oczywiste jest, że niedoświadczona osoba często nie wie jak się za to zabrać. Prawnik może udzielić skutecznych porad i otworzyć wiele zamkniętych drzwi ­– informuje pracownik Kancelarii Radcy Prawnego Paweł Sangowski z Poznania.

Za jakie błędy medyczne można uzyskać odszkodowanie?

Najczęstszą postacią błędów, za które można uzyskać odszkodowania za szkody medyczne, są m.in.:

  • błędy diagnostyczne,
  • błędy terapeutyczne,
  • błędy w sprawie rokowań,
  • niedociągnięcia organizacyjne w placówkach medycznych,
  • zakażenia i inne błędy medyczne np. przed urodzeniem.

Jak wykazać błąd lekarza i uzyskać odszkodowanie?

Uzyskawszy stosowną dokumentację medyczną, należy wystąpić o odszkodowanie od placówki medycznej  lub konkretnego lekarza. W praktyce najlepiej robić to z pomocą specjalistów, którzy mają szeroką wiedzę. Eksperci krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces o odszkodowanie, a dzięki ich działaniom możesz uzyskać rekompensatę pieniężną za ból, cierpienie fizyczne i psychiczne, koszty leczenia, utraconą pracę czy rentę na skutek niezdolności do pracy lub rentę na zwiększone potrzeby w wyniku błędu medycznego.

Jak widać, istnieje wiele roszczeń, które Ci przysługują w związku z błędem medycznym. Kompletując potrzebne dokumenty, zeznania świadków oraz opinie niezależnych biegłych, można z sukcesem uzyskać wsparcie i rekompensatę za poniesione szkody.