sprzęt medyczny
20 grudnia 2020

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Jak serwisować sprzęt medyczny?

Regularny serwis sprzętu medycznego jest niezbędny dla jego prawidłowego działania. W przypadku aparatury ratującej lub podtrzymującej życie np. respiratorów i defibrylatorów sprawność aparatury medycznej jest sprawą życia i śmierci pacjenta. Przeprowadzanie serwisów oraz przechowywanie dokumentacji z tym związanej jest również obowiązkiem każdej placówki medycznej, nałożonym przez prawo. Jak serwisować sprzęt medyczny?

Serwis sprzętu medycznego a przepisy prawa

Konieczność przeprowadzania regularnych przeglądów oraz zapewnienia prawidłowego stanu umożliwiającego korzystanie ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem, nakłada na placówki medyczne ustawa o wyrobach medycznych z 2010 roku.

Każda placówka medyczna ma obowiązek przestrzegać instrukcji użytkowania sprzętu medycznego. To w niej znajdują się informacje o serwisowaniu – o tym jak często należy przeprowadzać przeglądy i serwis oraz czy konieczne jest przeprowadzanie regularnych, czy doraźnych działań. W instrukcji znajdują się również informacje o tym, czy serwisu można dokonać we własnym zakresie, czy niezbędne jest przeprowadzenie serwisu przez uprawnione podmioty. Jeżeli do instrukcji nie zostanie dołączona lista z wykazem serwisantów, można przyjąć, że przeglądu i napraw może dokonać każda firma, która zajmuje się serwisem sprzętu medycznego.

Paszport techniczny – niezbędna dokumentacja sprzętu medycznego

Przeglądy, regulacje, kalibracje, wzorcowania oraz sprawdzenia i kontrole bezpieczeństwa wyrobu muszą zostać odnotowane w dokumentacji, tzw. paszporcie technicznym. Nie ma jednego określonego szablonu, jednak ważne jest, aby znalazły się tam informacje o nazwie podmiotu wykonującego serwisowanie, dacie wykonania usługi, dokładny opis oraz ewentualne uwagi dotyczące sprzętu. Należy pamiętać, że korzystanie ze sprzętu medycznego, który nie posiada aktualnego przeglądu serwisowego, jest niezgodne z prawem, a użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualny uszczerbek na zdrowiu pacjenta.

Dokumenty związane ze sprzętem medycznym należy przechowywać nie krócej niż przez 5 lat od momentu zaprzestania używania urządzenia.

Na czym polega przegląd i serwis sprzętu medycznego?

Regularnym serwisom podlegają aparatury i instrumenty medyczne, sprzęt stomatologiczny, aparatura rehabilitacyjna i fizykoterapeutyczna, laboratoryjna, optyczna, sterylizacyjna i do destylacji – dlatego w każdym przypadku prace serwisowe przebiegają inaczej. Można jednak wyróżnić kilka punktów wspólnych. W ramach przeglądów serwisowych wykonuje się oględziny urządzenia, zbiera informacje o zauważonych przez użytkownika usterkach, a także wykonuje drobne naprawy oraz wymiany części zamiennych. Jeśli jest to konieczne, przywraca się sprawność aparatury sprzed awarii. Niezbędna może być również legalizacja oraz kalibracja urządzenia. Prace serwisowe dotyczą również aktualizacji oprogramowania.

Podmioty uprawnione do serwisowania sprzętu medycznego

O ile do urządzenia nie jest dołączony wykaz serwisantów, którzy są uprawnieni do wykonywania przeglądów oraz posiadają niezbędne części zamienne, o tyle możliwe jest przeprowadzenie prac serwisowych przez dowolny, uprawniony do tego podmiot. Profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu i aparatury medycznej oferuje firma P&P CITO. Warto skorzystać z usług doświadczonych specjalistów – jak już wspomnieliśmy, prawidłowe działanie sprzętu medycznego może mieć wpływ na zdrowie i życie pacjentów, które w opiece zdrowia powinno być traktowane priorytetowo.