zakładanie aparatu ortodontycznego
27 października 2021

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Jak przebiega zakładanie stałego aparatu ortodontycznego?

Zakładanie stałego aparatu ortodontycznego dzieli się na kilka rozłożonych w czasie etapów. Zanim przygotowany zostanie plan leczenia, niezbędna jest diagnostyka, obejmująca ocenę zgryzu i zębów pod kątem występowania wad, m.in. na podstawie zdjęcia RTG i wycisku. Przedstawiamy, jak krok po kroku przebiega zakładanie stałego aparatu ortodontycznego.

Diagnostyka i plan leczenia

Wstępem do diagnostyki jest konsultacja. Na wstępie lekarz wypytuje pacjenta o oczekiwania związane z leczeniem ortodontycznym oraz przeprowadza badanie zgryzu, zębów, rysów twarzy oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Sprawdza także funkcjonowanie podstawowych czynności: połykania, oddychania oraz mówienia. Następnie zostaje stworzony model ortodontyczny, który posłuży do opracowania planu leczenia oraz kosztorysu. Wykonuje się go na podstawie wycisku oraz zdjęć RTG: bocznych i wewnątrz ustnych. Pomocne mogą być także zdjęcia cyfrowe twarzy z profilu i na wprost.

Na podstawie tych wszystkich informacji tworzy się indywidualny plan leczenia, wraz z rozpisanymi etapami, przewidywanymi efektami oraz czasem trwania retencji (pełnego utrwalenia). Dzięki nowoczesnej technologii pacjent może również zobaczyć cyfrowy model żuchwy i szczęki po korekcji – wówczas może porównać obecny stan uzębienia z oczekiwanym efektem po leczeniu wady zgryzu. Taką możliwość oferują m.in. gabinety Codziennej Stomatologii z Mysłowic i Dąbrowy Górniczej.

Projektowanie i zakładanie aparatu ortodontycznego

Aparat ortodontyczny każdorazowo jest projektowany indywidualnie, aby był idealnie dopasowany do konkretnej wady zgryzu. Tylko wtedy może spełniać swoją funkcję, a więc oddziaływać na uzębienie w taki sposób, by zęby znalazły się na właściwym miejscu. To etap, na którym podejmuje się także decyzję dotyczącą drutów w stałym aparacie ortodontycznym. Dzięki temu lekarz może je wymienić podczas wizyt kontrolnych, wraz ze zmianą w korekcji wady.

Ostatnim etapem jest zakładanie stałego aparatu na zęby. Na początku przykleja się zamki na zęby. Choć cały proces odbywa się ręcznie, ułatwiają go specjalne uchwyty, które ograniczają ryzyko założenie zamka w niewłaściwy sposób. Jest to bardzo ważne, ponieważ od właściwego umieszczenia zamków zależy powodzenie leczenia. Eliminuje to także konieczność wprowadzenia poprawek na późniejszym etapie, a jednocześnie skraca czas adaptacji. Ostatecznie ortodonta umieszcza w zamkach łuki oraz zabezpiecza je gumkami. Aparat będzie nam od tej chwili towarzyszył przez całą dobę i przez kilka kolejnych lat.