aparat słuchowy
14 stycznia 2022

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Jak działają aparaty słuchowe wewnątrzuszne?

Aparat słuchowy nie tylko poprawia, a nawet przywraca rozumienie mowy. Wpływa na integrację społeczną osób z ubytkiem słuchu i ułatwia codzienne funkcjonowanie. Dzieci z dysfunkcją w tym zakresie również powinny korzystać z aparatów, żeby rozwijać mowę i uczęszczać do szkoły. Aparaty słuchowe są coraz mniejsze i bardziej dyskretne. Jak działają takie urządzenia.? Jaka jest ogólna zasada działania aparatów słuchowych? Pierwsze aparaty słuchowe miały postać trąbki, przykładanej do ucha. Ich efekt był skromny, ale z takiej trąbki korzystał Ludwig van Beethoven. Każde kolejne odkrycie w dziedzinie technologii dźwiękowej przekładało się na produkcję aparatów słuchowych. Wraz z rozwojem cyfrowego przetwarzania dźwięku nastąpiło przejście od technologii analogowej do bardziej wydajnej technologii cyfrowej.

Nowoczesne cyfrowe aparaty słuchowe są wyposażone w komputer, który wzmacnia sygnały dźwiękowe o różnych częstotliwościach, a także poprawia zdolność słyszenia dla osób z ciężkim ubytkiem słuchu. Dzięki miniaturyzacji znikają w przewodzie słuchowym i dają naturalny dźwięk. Najprostszy aparat słuchowy składa się z mikrofonu, wzmacniacza sygnału, głośnika i baterii. Mikrofon odbiera dźwięki z otoczenia, wzmacniacz zwiększa ich natężenie, a głośnik ponownie emituje wzmocnione sygnały. Te elementy elektroniczne są umieszczone w obudowie noszonej za uchem lub w uchu.

Jak jest skonstruowany aparat słuchowy wewnątrzuszny?

Postęp technologii cyfrowej i miniaturyzacja spowodowały to, że obecnie na rynku dostępnych jest tysiące modeli i wariantów aparatów słuchowych. Ponadto podstawowym celem ich działania nie jest już tylko kompensacja uszkodzeń słuchu, ale osiągnięcie jak największego komfortu słyszenia i obsługi, łączności i wzornictwa.

W wewnątrzusznych aparatach słuchowych elektronika jest umieszczona w wykonanej na zamówienie obudowie, zamkniętej panelem przednim. Jest on widoczny z zewnątrz i zawiera klapkę baterii, elementy sterujące i otwory na mikrofony oraz wentylację. Ogromną zaletą wewnątrzusznych aparatów jest to, że mogą one wykorzystywać właściwości akustyczne małżowiny usznej. Wśród aparatów wewnątrzusznych wyróżnić można kilka wariantów. Najmniej dyskretny jest aparat ITE (“In-the-ear”), w którym obudowa, w kolorze dopasowanym do skóry, wypełnia całą małżowinę uszną. Popularnością wśród pacjentów kliniki Słuch Lab cieszą się nowocześniejsze aparaty. Najlepszy kompromis między dyskrecją, właściwościami technicznymi i żywotnością baterii oferują urządzenia ITC (“In-the-canal”).