23 sierpnia 2019

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Jak analizować skład mleka?

Produkty spożywcze trafiające na nasze stoły powinny być naturalne i pozbawione szkodliwych substancji. Dotyczy to też artykułów mleczarskich, w tym jednego z podstawowych produktów żywnościowych, czyli mleka. Rosnące wymagania w sektorze spożywczym wynikają nie tylko ze zmian regulacji prawnych, ale też z oczekiwań konsumentów, których świadomość w zakresie zdrowego odżywiania jest coraz większa. Co warto wiedzieć na temat analizy składu mleka?

Dlaczego analizuje się skład mleka?

Wszystkie produkty spożywcze, w tym również wyroby mleczarskie, poddawane są rygorystycznym kontrolom mającym na celu dokonanie szczegółowej analizy ich składu. Dzięki tym badaniom na nasze stoły trafia żywność zdrowa i naturalna, o odpowiednich parametrach dotyczących stopnia jej czystości i zawartości poszczególnych składników odżywczych. Producenci wyrobów mleczarskich – zakłady mleczarskie, przetwórcy mleka i farmerzy – chcąc działać legalnie i zapewnić sobie sukces w branży poprzez dostarczanie najwyższej jakości produktów, muszą w swej pracy korzystać z efektywnych rozwiązań laboratoryjnych. Dzięki nim możliwe jest szczegółowe określenie składu chemicznego mleka, w tym zawartości tłuszczu, białka, laktozy czy suchej masy.

Istotne znaczenie dla jakości produkcji ma również badanie składu mleka pod kątem obecności substancji hamujących, takich jak np. antybiotyki. – Dodaje przedstawiciel firmy TOMLAB K.Tomera Sp.k. – Ważna jest także analiza mikrobiologiczna mleka, badanie jego pH oraz sterylności.

Wszystkie tego typu testy pozwalają na poprawę standardów produkcji mleka i produktów jego przetwórstwa oraz na jej zgodność z normami obowiązującymi m. in. na terenie Unii Europejskiej czy Federacji Rosyjskiej.

Analizatory mleka

Skuteczna diagnostyka mleka możliwa jest dzięki zastosowaniu specjalnych analizatorów, które szczegółowo badają jego skład, wykrywając obecność różnego rodzaju szkodliwych substancji hamujących oraz zakażeń mikrobiologicznych. W tym celu wykorzystuje się następujące metody analizy:

  • Testy na antybiotyk – bazują na metodzie immunoreceptorowej, która opiera się na technologii przepływu bocznego. W tym celu wykorzystuje się próbki mleka oraz specjalne odczynniki, a następnie obserwuje się zachodzącą reakcję barwną, czy to odczytując ją wizualnie, czy stosując dedykowany czytnik. Taki analizator mleka pozwala przebadać jego skład mleka pod kątem obecności antybiotyków z grupy m. in. beta-laktamowej, chloramfenikolu, tetracyklin czy streptomycyn.
  • Testy mikrobiologiczne – przy pomocy specjalnych podłoży działających w oparciu o produkcję barwną substratów, można skutecznie oznaczać i interpretować kolonie bakterii, np. E.Coli oraz Coliformy, identyfikując tym samym zakażenie mikrobiologiczne.