28 kwietnia 2017

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Grupowe terapie uzależnień – Dlaczego warto w nich uczestniczyć

Grupowe terapie uzależnień

Terapia uzależnień w grupach to podstawa pracy ośrodków terapeutycznych. Leczenie uzależnień opiera się na dwóch filarach: terapii indywidualnej i grupowej. Podczas gdy spotkania indywidualne z terapeutą skoncentrowane są wokół intymnych przeżyć osoby uzależnionej, terapia grupowa skupia się na życiu w społeczeństwie, czyli funkcjonowaniu jednostki w rodzinie, pracy i innych grupach społecznych. Dlaczego jest to tak ważne dla terapii uzależnień? Ponieważ wraz z postępem nałogu, osoba uzależniona coraz bardziej izoluje się od otoczenia. Odosobnienie skutkuje zerwaniem więzi międzyludzkich i ucieczką w alkohol, narkotyki czy inny nałóg. Terapia grupowa ma na celu zarówno pokonanie uzależnienia, jak i ułatwienie powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie. Służą temu wykłady, prace pisemne i swobodna dyskusja w grupie terapeutycznej pod okiem specjalisty z zakresu uzależnień. Wszystko to wspiera wymianę doświadczeń i komunikację pomiędzy uczestnikami.

Zalety terapii w grupach

  • Poczucie podobieństwa. Niwelacja poczucia odosobnienia to najważniejsza zaleta terapii grupowej. Świadomość, że inni zmagają się z tym samym problemem, zmniejsza uczucie izolacji społecznej.
  • Grupa terapeutyczna opiera się na zrozumieniu i zaufaniu, sprzyjającym dzieleniu się swoimi lękami i frustracjami.
  • Poczucie bezpieczeństwa – osoba uzależniona często boi się otoczenia, a zamknięta grupa pozwala na nowo poczuć się dobrze wśród innych ludzi.
  • Kluczowe znaczenie w terapii grupowej ma informacja zwrotna od innych uczestników, dzięki której osoba uzależniona lepiej poznaje siebie: swoje zachowania, emocje i wpływ na innych.
  • Lepszy obraz siebie. Budowanie szczerych relacji z innymi uczestnikami w atmosferze wsparcia i wzajemnego zaufania służy poprawie wizerunku osoby uzależnionej w swoich oczach.
  • Kontakt z osobami, którym udało się wygrać z nałogiem i które normalnie funkcjonują w społeczeństwie daje osobie uzależnionej nadzieję na sukces leczenia.

Efekty terapii grupowej

Jaki skutek przynoszą grupowe terapie uzależnień?

Na pytanie odpowiada specjalista z Ośrodka Leczenia Uzależnień Virtus w Białymstoku: Dzięki pracy w grupie mechanizmy uzależnienia zostają osłabione. W grupie szybciej przyswajamy wiedzę i przyjmujemy nowy wzorzec – w tym przypadku abstynencję – jako normę zachowań, dzięki czemu osobom uzależnionym łatwiej jest pokonać nałóg. Służy temu znany w psychologii efekt modelowania, czyli naśladowania przez osobę uzależnioną pozytywnych zachowań. Przyswojone w ten sposób wzorce postępowania przenoszone są również na życie poza grupą, czyli funkcjonowanie w rodzinie czy pracy. Terapia grupowa wzmacnia też więź osoby uzależnionej z innymi ludźmi, rozwija umiejętności komunikacyjne i stanowi podstawę do skutecznej odbudowy relacji międzyludzkich.