29 marca 2017

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Dlaczego warto wziąć udział w medytacjach semantycznych?

Człowiek jest istotą złożoną. Mamy ciała, ale też emocje i duchowość. Chcemy być częścią czegoś większego, dlatego uciekamy się do wiary lub nauki, szukając odpowiedzi na to, jaką rolę mamy do odegrania w wielkim kosmicznym teatrze. Medytacje semantyczne pozwolą zajrzeć w głąb siebie, aby w pełnej świadomości swoich wad i zalet radzić sobie z codziennością.

Czym są medytacje semantyczne?

Medytacje semantyczne, które są prowadzone w ośrodku www.siodmylas.pl, zapoczątkowała w średniowieczu św. Hildegarda z Bingen. Był to czas nauk holistycznych, które człowieka i świat pojmowały jako jedność, której cząstki wpływają na siebie wzajemnie.

Hildegarda uważała, że dusza stanowi „centrum dowodzenia” człowieka i to właśnie w głąb duszy trzeba zajrzeć, aby znaleźć w niej to, co sprawia, że czujemy się szczęśliwi. Hildegarda dzieliła świat na pierwiastki boskie, kosmiczne, duchowe i cielesne, które razem stanowią źródło energii, z którego można czerpać według potrzeb.

Podczas medytacji semantycznych odwracamy się zatem od świata zewnętrznego, aby w sobie samych szukać zarówno źródeł problemów, jak i ich rozwiązań.

Efekty medytacji semantycznych

Na bazie filozofii Hildegardy stworzono warsztaty, podczas których uczymy się komunikować z własną duszą, aby zapewnić sobie zdrowie, spokój i harmonię, uwzględniając wszystkie poziomy, na jakich funkcjonuje człowiek. Pozostajemy zatem w duchu holistycznym, nie staramy się sztucznie dzielić istoty ludzkiej i jej potrzeb na to, co cielesne, oraz na to, co duchowe. Ten sztuczny podział jest przyczyną wiecznego poczucia rozdarcia, które gnębi nas i hamuje nasze działania.

Warsztaty medytacji semantycznych są zawsze pełne zaskoczeń. Ćwiczymy takie zapomniane umiejętności, jak koncentracja i uważność. Wchodzimy w głąb siebie, aby posłuchać, co nam w duszy gra, a potem asymilujemy swoje odkrycia. W ten sposób oswajamy wielkie możliwości, jakie daje nam nasza duchowość w połączeniu z pozostałymi aspektami człowieczeństwa, docieramy do źródeł problemów, które tkwią w nas samych, a potem w tym samym miejscu uczymy się szukać rozwiązań.