25 kwietnia 2020

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Dlaczego nie należy bagatelizować bólu głowy? Kiedy zgłosić się do lekarza?

Każdy z pewnością choć raz zmagał się z bólem głowy. Zazwyczaj nie powinien w nas budzić niepokoju. Jednak jeśli ból głowy pojawia się regularnie lub wręcz przeciwnie, bardzo nagle, a do tego towarzyszą mu inne objawy – nie należy ich bagatelizować. Konieczna może być wizyta u lekarza, ponieważ ból głowy może być wynikiem pojawienia się poważnych zmian w mózgu.

Bóle głowy mają różne przyczyny, dlatego nie zawsze konieczne jest szukanie pomocy lekarskiej. Zazwyczaj ustępują samoistnie i nie powinny wywoływać niepokoju. Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne wykonanie dodatkowych badań, które potwierdzą lub wykluczą występowanie problemów z układem krążenia lub innych dolegliwości, które mogą powodować ból. Kiedy warto zgłosić się do lekarza z bólem głowy?

Rodzaje bólów głowy

Bóle głowy możemy podzielić na samoistne oraz wtórne. Bóle samoistne nie są związane ze zmianami patologicznymi i zalicza się do nich migreny, napięciowe bóle głowy oraz bóle klasterowe. Wtórny ból głowy związany jest w występującymi wraz z nimi chorobami. Może pojawić się w wyniku krwotoku podpajęczynówkowego, w udarze krwotocznym mózgu, chorobie nadciśnieniowej, nowotworu, przy chorobach oczu, zapaleniu ucha lub zatok przynosowych, stanach zapalnych opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu, po urazach lub zmianach chorobowych kości czaszki. Ból może również promieniować od kręgosłupa przy zwyrodnieniach odcinka szyjnego. Warto obserwować, czy oprócz bólu pojawiają się również inne dolegliwości, takie jak niedowład, światłowstręt, wymioty, nagłe podwyższenie ciśnienia czy podwyższona temperatura. Jeśli tak – należy jak najszybciej poszukać pomocy lekarskiej.

Jak postępować w przypadku pojawienia się bólu głowy?

O ile nie jest to ból bardzo silny oraz występujący wraz z innymi objawami prawdopodobnie wystarczą leki przeciwbólowe oraz zimne okłady. Jeżeli ból jest nagły i bardzo silny lub gdy charakter dotychczas występującego bólu zmienia się – nie warto bagatelizować pierwszych objawów. Zwłaszcza, jeśli ból minie samoistnie. Może to świadczyć o rozwijającej się chorobie. Warto zgłosić się do lekarza, kiedy ból jest bardzo silny i występuje wraz z innymi objawami – najlepiej jak najszybciej. Niepokojące powinno być również to, że ból zmienił swój charakter (jeśli wcześniej również występował), a także kiedy pojawi się po raz pierwszy u osoby powyżej 50. roku życia. Także w sytuacji, kiedy ból nie ustępuje, a nawet się nasila, pomimo zastosowania doraźnych środków przeciwbólowych. Podstawowe badania diagnostyczne pozwolą znaleźć przyczynę bólu i potwierdzą lub wykluczą poważniejsze schorzenia związane z układem krążenia lub neurologiczne.

W przypadku częstego występowania bólów głowy nie powinniśmy stosować leków przeciwbólowych przez dłuższy czas na własną rękę – mówi specjalista z poradni leczenia bólów głowy w Neuro-Care Clinic w Siemianowicach Śląskich – O ile skorzystanie z tabletki od czasu do czasu nie powinno nam zaszkodzić, o tyle regularne przyjmowanie środków farmakologicznych dostępnych bez recepty bez kontroli lekarza może wywołać efekt odwrotny od zamierzonego i pojawienie się tak zwanych bólów głowy z odbicia, czyli polekowych bólów głowy. Leki mogą również wchodzić w niepożądane interakcje z innymi preparatami, które przyjmujemy – dlatego w przypadku częstych bólów głowy lepiej znajdować się pod kontrolą lekarza – dodaje.

Badania diagnostyczne

Po zgłoszeniu się do lekarza zostaniemy poproszeni o dokładne opisanie bólu: jego rodzaj, przyczynę wystąpienia, częstotliwość występowania, czas trwania epizodu bólowego oraz nasilenie. Ważne są także objawy poprzedzające lub występujące w trakcie bólu głowy, które mogą świadczyć o występowaniu innych dolegliwości, dlatego podczas wywiadu lekarskiego najważniejsza jest szczerość. Możemy również zostać spytani o czynniki wywołujące lub łagodzące ból, a także o rodzaj przyjmowanych środków przeciwbólowych oraz innych leków.

Badanie obejmuje zazwyczaj zmierzenie ciśnienia krwi, badanie neurologiczne, okulistyczne, a w razie konieczności laryngologiczne. Przydatne będzie również badanie krwi, a także RTG czaszki i kręgosłupa szyjnego. Badanie neurologiczne pozwoli określić, czy występuje uszkodzenie układu nerwowego. Jeśli tak konieczne będzie wykonanie badań neuroobrazowych, takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Może być również konieczne pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego do badań do potwierdzenia objawów oponowych. Na podstawie badań lekarz określi i wdroży odpowiednie metody leczenia.