19 listopada 2020

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Dlaczego ludzie popadają w nałogi?

Przyczynę uzależnienia nie zawsze jest łatwo wskazać. Każda osoba ma inną historię, doświadczenia i potrzeby. Często popadamy w nałóg w wyniku splotu różnych zdarzeń i okoliczności. Określenie źródła problemu jest bardzo ważne w leczeniu uzależnień od narkotyków, alkoholu i innych używek. Z pewnością świadomość własnych emocji i mechanizmów uzależnienia pozwoli nam poczuć wolność, o której często tak marzymy, ale jej nie znamy, jeśli jesteśmy w szponach nałogu.

Uwarunkowania rodzinne

Przyczyn uzależnień możemy szukać w uwarunkowaniach rodzinnych. Część społeczeństwa możemy określić jako osoby bardziej podatne na nałogi od innych. Najczęściej ma to związek z sytuacjami, w których ich członek rodziny miał problemy np. z uzależnieniem od alkoholu. Niekiedy dziecko, które wychowuje się w rodzinie z problemami z uzależnieniem, wchodzi w rolę wspomagacza. Przyjmuje postawę opiekuńczą wobec osoby pijącej, a jej zadaniem jest chronienie alkoholika przed przykrymi skutkami picia. Takim postępowaniem trudno zmotywować członka rodziny do uczestnictwa w terapii uzależnień. Jego bliski angażuje wiele energii życiowej, aby nieświadomie stworzyć osobie uzależnionej „korzystne” warunki do dalszego życia z nałogiem. Z powodu takich negatywnych wzorców i doświadczeń w dorosłym życiu często sam staje się uzależniony lub współuzależniony.

Dziecko może wejść również w rolę kozła ofiarnego. Wówczas jest odbiorcą agresji, upokorzeń i przykleja mu się łatkę niegrzecznego. Poszukuje aprobaty i oparcia u rówieśników, którzy tak samo jak ono mają nastawienie antyspołeczne. Z czasem staje się oschłe i ostre wobec bliskich, a także odcina się od własnych uczuć. Z tego powodu staje się narażone na popadanie w uzależnienia od substancji psychoaktywnych w przyszłości.

Problemy z emocjami i relacjami

Osoba uzależniona sięga po alkohol czy narkotyki, ponieważ nie potrafi w inny sposób poradzić sobie z różnymi emocjami. Możliwe, że była karana w dzieciństwie za okazywanie emocji, szczególnie tych negatywnych. Kolejnym powodem może być fakt, że opiekunowie tylko za pomocą używek mogli osiągnąć wewnętrzną stabilność i bezpieczeństwo. Dziecko w ten sposób uczy się, że to jest właściwy sposób na ukojenie smutku czy gniewu.

Niekiedy sięganie po środki odurzające jest sposobem radzenia sobie z kłopotami w domu, szkole, a także w kontaktach interpersonalnych. Alkohol zmniejsza lęk i sprawia, że człowiek jest śmielszy i łatwiej nawiązuje znajomości. Bywa i tak, że młodzi ludzie sięgają po używki, aby komuś zaimponować lub stać się członkiem grupy. Na pewno jednym z powodów popadania w nałogi jest wyraz buntu oraz pragnienie łamania zakazów. Najczęściej dotyczy to młodzieży, której rodzice są bardzo kontrolujący oraz nie pozwalają młodemu człowiekowi na autonomię.

Biologicznie używki są reakcją organizmu na stres, który trudno opanować. Człowiek uzależniony sięga po alkohol, aby zredukować uczucie strachu i poczuć spokój. W mniemaniu człowieka uwikłanego w trudne emocje jest to skuteczny i jedyny sposób na walkę ze stresem w życiu codziennym.

Leczenie uzależnień

Leczenie uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych używek odbywa się w warunkach ambulatoryjnych lub w specjalnych ośrodkach terapeutycznych.

Niekiedy przed rozpoczęciem psychoterapii niezbędny jest detox, czyli odtrucie organizmu – tłumaczy psychoterapeuta z Ośrodka Terapii Uzależnień Madarvit.

Warto skorzystać również z warsztatów dla osób uzależnionych oraz spotkań w ramach terapii grupowej, na których można podzielić się swoją historią i czerpać z doświadczenia innych osób z problemem uzależnienia.