Lekarz medycyny pracy
9 kwietnia 2021

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy?

Prawie każdy, kto był kiedykolwiek zatrudniony, miał obowiązek poczynić badania u lekarza medycyny pracy. Podobną sytuację ma każda osoba, która wybiera się na studia kierunkowe oraz do zawodowej szkoły pomaturalnej. Wszystko to ma za zadanie zbadać, czy dana osoba pod względem zdrowotnym nadaje się do wykonywania konkretnej pracy czy uczestniczenia w praktykach zawodowych w przypadku rozpoczęcia nauki na studiach lub w szkole.

Jakie badania wykonuje lekarz medycyny pracy?

Zazwyczaj wizytę w poradni medycyny pracy wielu uważa za zbędną formalność, jednak rzeczywistość jest inna. Wyniki badań mogą zadecydować o przyjęciu do pracy, lub też o odrzuceniu kandydata. Profil badań jest odmienny dla różnych profesji, jednak normą są badania podstawowe.

Poradnie, w których można wykonać badania z zakresu medycyny pracy, jak M&M Medyk, profilują kategorie badań odpowiednio dla konkretnych zawodów. Na przykład kierowcy muszą przejść badania okulistyczne, a kandydaci na żołnierzy czy policjantów – odpowiednie testy psychologiczne. Zawody związane z używaniem siły fizycznej wymagają badań dotyczących sprawności aparatu ruchowego.

Badania wykonywane przez lekarza medycyny pracy są badaniami lekarskimi, obrazowymi i laboratoryjnymi. Mogą to być badania okulistyczne, sanitarno-epidemiologiczne, badania dla kierowców czy badania psychologiczne. Poradnie medycyny pracy zajmują się również opisem stanowisk pracy pod kątem ryzyka zdrowotnego.

Decyzja lekarza medycyny pracy wpływa w sposób bezpośredni na fakt zatrudnienia czy też nie zatrudniania badanej osoby. Taką decyzję poprzedza dokładna analiza badań, poparta szczegółowym wywiadem na temat stanowiska pracy i ewentualnych problemów zdrowotnych, które mogą zaistnieć w czasie wypełniania obowiązków zawodowych.

Jak często trzeba badać się w poradni medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy najczęściej bada pacjenta przed podjęciem obowiązków związanych z nowym stanowiskiem. Niemniej jednak często do jego obowiązków należy przeprowadzanie badań okresowych. Dotyczy to w szczególności stanowisk narażonych na szczególnie pracy w szkodliwych warunkach. Wtedy to badania okresowe pomagają wykryć początkowe stadia chorób zawodowych a tym samym podjąć wczesne leczenie. Taka sytuacja pozwala na natychmiastową reakcję i daje duże szanse na szybkie wyleczenie.

Badania u lekarza medycyny pracy przeprowadza się również w przypadku, gdy pracownik wraca na swoje stanowisko po dłuższym przebywaniu na zwolnieniu lekarskim. W tym wypadku wyniki badań muszą odpowiedzieć na pytanie, czy pracownik może wrócić na swoje stanowisko pracy.