lekarz
18 grudnia 2020

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy?

Prędzej czy później do lekarza medycyny pracy będzie musiał udać się każdy, kto chce podjąć pracę na stanowisku, do którego objęcia opinia specjalisty jest wymagana. Nie tylko zatrudniający na umowę o pracę kierują swoich pracowników na badania pozwalające stwierdzić zdolność do wykonywania określonych obowiązków. Czym zajmuje się lekarz medycyny pracy oraz kiedy i w jakim celu należy się do niego udać?

Kto i kiedy powinien się udać do lekarza medycyny pracy?

Do lekarza medycyny pracy oprócz pracowników etatowych coraz częściej kierowane są również osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenie, uczniowie czy też studenci. Jeżeli przyszłe stanowisko wymaga od osoby zatrudnianej potwierdzenia możliwości wykonywania obciążających czynności, najprawdopodobniej dostanie ona polecenie wykonania badań. Należy pamiętać, że tego typu skierowanie może wystawić jedynie pracodawca i przy umowie o pracę jest ono wymagane na podstawie Kodeksu pracy, natomiast przy innych rodzajach umów jest jedynie wolą zatrudniającego.

Badania dla pracowników można podzielić na trzy kategorie:

  • wstępne – zlecone zatrudnionemu przez pracodawcę przed podjęciem pracy,
  • okresowe – w trakcie wykonywania pracy, o ich terminie decyduje lekarz,
  • kontrolne – gdy pracownik z powodu choroby został pozbawiony zdolności do pracy na okres powyżej trzydziestu dni.

Warto również zapoznać się z zakresem badań, które pracodawca musi zapewnić swojemu pracownikowi.

Gdzie i jakie badania powinno się wykonać? 

To, jakie badania zostaną wykonane, zależy od rodzaju i specyfiki stanowiska. Jeżeli przyszłe miejsce pracy jest obciążające dla wzroku pracownika, zapewne konieczna będzie wizyta u okulisty. Funkcja wymagająca dużego opanowania bądź obciążająca psychikę może wymagać wizyty u psychiatry itd. Lekarze medycyny pracy współpracują z medykami różnych specjalizacji, są to m.in. neurolodzy, okuliści, diabetolodzy, psychiatrzy, pulmonolodzy. Zakres czynników narażających zdrowie wyznaczony przez pracodawcę jest podstawą do ustalenia kompletu niezbędnych badań.

Podczas wizyty lekarz powinien poinformować pacjenta o możliwości wystąpienia schorzeń spowodowanych wykonywaną czynnością zawodową. Należy również udzielić informacji osobie badanej o możliwości ich uniknięcia czy też zalecić, jak do nich nie dopuścić – informuje specjalista z poradni medycznej NZOZ Medykan w Jastrzębiu-Zdroju.

Jeżeli pacjent cierpi na jakieś choroby, wady wzroku, słuchu, postawy, powinien poinformować o wszystkim lekarza podczas wizyty. Gdy lekarz medycyny pracy uzna, że nie ma żadnych przeciwwskazań do podjęcia pracy przez badanego, wystawia zaświadczenie o zdolności do jej wykonywania.

Co jeszcze warto wiedzieć o medycynie pracy?

Poza wystawianiem zaświadczeń dotyczących zdolności zawodowej, lekarz medycyny pracy pełni także wiele innych ważnych funkcji. Przede wszystkim przeciwdziała i leczy choroby nabyte drogą zawodową. Sprawuje również opiekę medyczną nad zatrudnionymi, zwłaszcza będącymi w grupie ryzyka i kontroluje w sposób systematyczny ich stan zdrowia. Wydaje zalecenia odnośnie do właściwego funkcjonowania na danym stanowisku i decyduje o podjęciu określonych kroków w przypadku dużej zachorowalności w miejscu pracy. Ponadto przeprowadza badania związane z pozwoleniem na broń czy bierze udział w rozprawach sądowych związanych z wykonywaną profesją.