26 lipca 2017

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Na czym polegają badania śródoperacyjne

Badania śródoperacyjne wykonuje się w celu pobrania od pacjenta wycinka lub całości zaobserwowanej zmiany i przesłania jej do dalszych badań. Takie działanie najczęściej wykonuje się w trakcie operacji, gdy lekarz nie wie jaki charakter ma dana zmiana, czy jest to tylko nie groźne zwłóknienie, czy zmiana o charakterze złośliwym. Zazwyczaj w takich sytuacjach, podczas wykonywania operacji wycina fragment podejrzanej tkanki i przesyła go zakładu Patomorfologii, w którym wykonuje się przetworzenie materiału w celu dokonania oceny histopatologicznej.

Charakter badań śródoperacyjnych

W związku z tym, że badanie śródoperacyjne wykonywane jest w trakcie przeprowadzania operacji, ma ono charakter doraźny. Lekarz pobierając bowiem fragment tkanki i przesyłając ją do dalszego badania chce jak najszybciej uzyskać jego ocenę histopatologiczną i jej wynik będzie miał wpływ na dalszy przebieg przeprowadzanej operacji.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, specjalista z Gabinetu Histopatologicznego Histamed w Gliwicach: Po pobraniu fragmentu podejrzanej tkanki, zostaje on zamrożony i błyskawicznie przesłany do wykonania badań patologicznych. Dzięki temu przeprowadzający operację lekarz może uzyskać wynik badania w zaledwie kilka, kilkanaście minut od pobrania poddanego badaniu materiału. Prawidłowe pobranie i przygotowanie materiału oraz uniknięcie jego zanieczyszczeń gwarantuje uzyskanie precyzyjnej diagnozy.Badanie śródoperacyjne ma jednak także swoje ograniczenia. Niestety z zamrożonego materiału trudno jest zdiagnozować takie rodzaje nowotworów, jak mięsaki, chłoniaki czy czerniaki oraz określić czy są to zmiany o charakterze łagodnym czy złośliwym. W takich przypadkach konieczne jest wykonanie bardziej dokładnych badań, w tzw. trybie zwykłym. Pacjent u którego przeprowadzana jest operacja zostaje zamknięty, i zabieg powtarza się po uzyskaniu dokładniejszych wyników badań.

W jakich przypadkach wykonuje się badanie śródoperacyjne?

Badania śródoperacyjne najczęściej są wykonywane wtedy gdy wcześniej przeprowadzane badania diagnostyczne nie dają w stu procentach pewnego wyniku. Do takich przypadków zalicza się np. badania diagnostyczne raka piersi. Często bywa bowiem tak, że wcześniej przeprowadzane badania (np. mammografia czy biopsje cienko- i gruboigłowa) nie pozwalają na jednoznaczne określenie charakteru zaobserwowanych zmian. W takich wypadkach wykonuje się dodatkowe badanie śródoperacyjne, od wyniku którego może zależeć przebieg dalszego leczenia. W zależności od zasięgu komórek nowotworowych, lekarz podejmuje decyzję o konieczności usunięcie piersi lub tylko jej fragmentu.

Badania śródoperacyjne wykonywane są także np. w przypadku podejrzenia raka jajnika, skóry, wątroby, jądra czy macicy. Kwalifikują się do nich również narządy przeznaczone do przeszczepu, bez względu na wcześniejsze badania przeprowadzane u dawcy.