12 kwietnia 2017

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Na czym polega terapia zaburzeń mowy u logopedy

Prawidłowa, niczym nie zakłócona komunikacji werbalna jest niezbędna w codziennym funkcjonowaniu – wszelkie zaburzenia mowy nie tylko utrudniają cierpiącej na nie osobie kontakt ze swym otoczeniem, ale również mogą być przyczyną wstydu, nieśmiałości i powodem wycofania z życia towarzyskiego. W takich przypadkach bardzo pomocna jest terapia logopedyczna.

Jakie są cele terapii logopedyczne?

Wyróżniamy cztery podstawowe cele, dla osiągnięcia których podejmowana jest terapia logopedyczna. Są nimi:

  • Usuwanie zaburzeń mowy, takich jak jąkanie, seplenienie
  • Przywracanie mowy pacjentom, którzy utracili tę zdolność
  • Stymulowanie rozwoju mowy i wyrównanie opóźnień
  • Podnoszenie sprawności językowej

Na czym polega terapia logopedyczna?

Najczęstszym przypadkiem jest wykorzystywanie terapii logopedycznej w celu stymulacji rozwoju mowy i wczesne korygowanie wad wymowy dziecka, np. niewymawiania głosek syczących, czyli S, Z, C lub głoski R. Wiedząc, z jakimi problemami boryka się dziecko, logopeda dobiera właściwe metody pracy – w praktyce często stawiane przed dzieckiem zadania przybierają formę zabawy, do której dziecko musi zostać zachęcone przez terapeutę. Należy brać pod uwagę, że terapia logopedyczna jest podejmowana po wykryciu pewnych zaburzeń jak te wspomniane wyżej, kiedy weszły one już dziecku w nawyk. Zmiana utrwalonych zachowań może być bardzo trudna i wymaga od dziecka bardzo wiele pracy. W tym wszystkim niezwykle ważna jest cierpliwości terapeuty, zapewnienie małemu pacjentowi odpowiedniej atmosfery podczas terapii oraz duże wsparcie rodziców. Dobór ćwiczeń i zadań, które dziecko musi wykonywać musi odpowiadać rodzajowi zaburzenia, z jakim się zmaga. Ćwiczenia te możemy podzielić na kilka kategorii:

  • Ćwiczenia sprawności narządów artykulacyjnych
  • Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne
  • Ćwiczenia w rozumieniu mowy i artykulacyjne
  • Ćwiczenia słuchu fonematycznego

Terapia to nie tylko zajęcia

Wykonywanie zadań podczas wizyt u terapeuty nie rozwiąże problemu i nie sprawi, że dziecko przestanie mieć problemy z zaburzeniami mowy. Jego praca powinna trwać nawet po opuszczeniu gabinetu, w przeciwnym wypadku utrwalone złe nawyki nigdy nie zostaną usunięte i zastąpione prawidłowymi. Dlatego tak istotne jest, aby rodzic współpracował z logopedą, pomagał dziecku w realizacji postawionych mu zadań w domu oraz kontrolował jego postępy.

Profesjonalne zajęcia logopedyczne znajdziemy w ofercie Centrum Psychologiczno-Terapeutycznego Carpe Diem.