Wczesne wspomaganie rozwoju
15 października 2021

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju? 

Pierwsze lata życia są szczególnie istotnym okresem dla każdego dziecka w kontekście jego dalszego rozwoju. Wykryte na tym etapie niepełnosprawności można skutecznie zniwelować lub znacznie ograniczyć ich negatywne skutki dzięki zastosowaniu programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Co kryje się za tym terminem, na czym polegają zajęcia w ramach WWR, komu przysługują i gdzie mogą być prowadzone? Sprawdźmy!

Co oznacza wczesne wspomaganie rozwoju i jakie zajęcia obejmuje? 

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to kompleksowe działania, które mają na celu stymulowanie funkcji rozwojowych, psycho-motorycznych i komunikacyjnych dziecka z niepełnosprawnością od chwili jej wykrycia aż do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. WWR jest zapewniane przez państwowy system edukacji, co oznacza, że zajęcia są nieodpłatne, a uczestniczyć w nich mogą dzieci, które uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawaną przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W praktyce WWR obejmuje się m.in. dzieci niedowidzące i niedosłyszące, autystyczne, niepełnosprawne umysłowo, z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami koordynacji ruchowej czy ogólnym spowolnieniem rozwoju.

Zajęcia są realizowane w wymiarze kilku (od 4 do 8) godzin w miesiącu, a prowadzi je zespół specjalistów: pedagog, logopeda, psycholog i inni, w zależności od potrzeb. W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci wykonują indywidualnie dobrane i modyfikowane na bieżąco zadania usprawniające prowadzone w formie zabaw. Wykorzystuje się w nich przedmioty codziennego użytku, piłki, tory przeszkód, tunele i inne akcesoria. Ważnym elementem są techniki relaksacyjne i ćwiczenia z zakresu integracji sensorycznej. Czasem w skład WWR wchodzi również dogoterapia, muzykoterapia oraz specjalistyczna pomoc dla rodziców i innych członków rodziny dziecka.

Kto może prowadzić wczesne wspomaganie rozwoju dziecka? 

Wczesne wspomaganie rozwoju jest prowadzone przez instytucje zarówno publiczne, jak i niepubliczne, które muszą jednak spełnić warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji  Narodowej. W Częstochowie dzieci mogą korzystać z WWR np. w poradni psychologicznej dla dzieci i dorosłych Agathum, która specjalizuje się właśnie we wczesnym wspomaganiu rozwoju. Warto korzystać z takich zajęć, ponieważ dobrze poprowadzona terapia zwykle przynosi bardzo dobre rezultaty, skutecznie kompensując deficyty maluchów i przygotowując je do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jak najlepszego codziennego funkcjonowania w świecie.