Chłopiec układający klocki
13 maja 2022

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Czy dziecko z autyzmem może uczęszczać do przedszkola?

Coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym boryka się ze spektrum autyzmu. W wielu przypadkach takie zaburzenie można jednak „załagodzić” i wykorzystać potencjał rozwojowy malucha. Kluczowa jest jednak odpowiednia edukacja i wsparcie systemowe. Bardzo ważną rolę odgrywa natomiast przedszkole. Co warto wiedzieć o takiej placówce w kontekście dzieci z ASD?

Autyzm a spektrum autyzmu – warte wyjaśnienia

Specjaliści są dziś zdania, że w większości przypadków, gdy ktoś używa terminu „autyzm”, mówi jednak o spektrum autystycznym, czyli ASD (ang. Autism Spectrum Disorder). To zaburzenie objawiające się tym, że osoba przejawia pewne cechy autystyczne, które mają różne mechanizmy powstawania i wywołują różnego typu trudności rozwojowe. Zatem u jednego dziecka pewne „objawy” spektrum będą silniej widoczne, a u innego – ledwie zauważalne.

Zgodnie z klasyfikacją DSM-V z 2013 roku, na ASD składają się zaburzenia sklasyfikowane wcześniej jako zespół Aspergera, autyzm atypowy, wysoko funkcjonujący autyzm. Autyzm może mieć zatem różne „odcienie”.

Dziecko ASD w przedszkolu – czy koniecznie musi to być placówka integracyjna?

Wielu rodziców dzieci z ASD zastanawia się nad tym, jaką placówkę wybrać, by ich pociecha wykorzystywała pełnię swojego potencjału i prawidłowo się rozwijała. Czy to prawda, że autystyczny przedszkolak ma specjalne wymagania, jeśli chodzi o systemową edukację przedszkolną?

Zgodnie z polskim prawem, dziecko ze spektrum autyzmu ma prawo do korzystania z pobytu w przedszkolu niepublicznym np. MaliWielcy w Gostyniu i publicznym, niezależnie od charakteru danej placówki. Nie ma zatem znaczenia, czy jest to przedszkole specjalne, integracyjne czy ogólnodostępne. W każdym z tych miejsc ma ono otrzymać rzetelne wsparcie, opiekę i edukację na każdym etapie.

Liczy się również to, aby dane przedszkole zapewniało równy dostęp do zajęć ruchowych, umysłowych i psychologiczno-pedagogicznych. Takie dziecko nie może być w żaden sposób dyskryminowane. Trzeba również wyrównywać jego szanse edukacyjne na tle rówieśników bez ASD.

Jakie przedszkole wybrać?

Na pewno warto skierować się ku takim placówkom, które oferują pełne wsparcie szczególnie dla dzieci z większymi potrzebami.

Upewnij się, że oferta zajęć dla dziecka z autyzmem obejmuje:

  • neurologopedię dla dzieci z zaburzeniami,
  • terapię wczesnego wspomagania,
  • integrację sensoryczną,
  • opiekę tyflopedagoga, surdologopedy, dietetyka, psychologa.

Ważne jest również to, aby w przedszkolu pracowały osoby wykwalifikowane i mające odpowiednie dyplomy. Z pewnością przydatny okaże się również specjalistyczny sprzęt do pracy z autystykami, taki jak: C-Eye, który posiada np. przedszkole MaliWielcy.