trening mindfulness studio
5 kwietnia 2022

Kategoria:
Zdrowie i uroda

Co należy rozumieć pod pojęciem mindfulness?

Mindfulness, pojęcie najczęściej tłumaczone jako uważność, powszechnie kojarzone jest z pewną praktyką medytacyjną, tzw. treningiem uważności. Sprawa jest jednak o wiele bardziej złożona. Wyjaśniamy, co należy rozumieć przez pojęcie mindfulness i jaki wpływ może to mieć na nasze życie.

Mindfulness – definicja i historia pojęcia

Na język polski termin „mindfulness” najczęściej tłumaczony jest jako „uważność”, lecz spotyka się również takie przekłady, jak „uważna obecność” lub „pełnia obecności”. Do naszego kraju pojęcie to trafiło w wersji angielskiej, lecz jego korzenie sięgają tradycji buddyjskiej. Funkcjonujący w jej ramach palijski termin „sati”, można przetłumaczyć właśnie jako „uważność”, ale także jako „pamięć” czy „przytomność”. Skomplikowana geneza terminu sprawia, że trudno zaproponować jedną definicję, lecz jedna z najpopularniejszych z nich określa mindfulness jako szczególny rodzaj uwagi, która ma być jak najbardziej świadoma, nieosądzająca i skupiona na bieżącej chwili.

W zależności od przyjętej perspektywy, mindfulness może być uważany za element całościowej filozofii życiowej opartej na zasadach buddyjskich lub odnosić się wyłącznie do konkretnych technik, mających na celu nauczenie się dostrzegania i przyjmowania pojawiających emocji, myśli, odczuć oraz postrzegania ich jako obiektów obserwacji, z którymi niekoniecznie musimy się identyfikować. Mindfulness w tym drugim znaczeniu jest przedmiotem licznych badań naukowych, które dowodzą dużej skuteczności stosowanych technik.

Dlaczego warto skorzystać z treningu uważności?

Jednym z najbardziej popularnych treningów uważności jest tzw. Mindfulness Based Living Course (MBLC), czyli kurs życia w oparciu o zasady uważności. W Polsce prowadzony jest on m.in. w Gdyni przez Studio Mindfulness Magdaleny Tybury. W jego ramach można zapoznać się z kluczowymi koncepcjami i praktykami uważności oraz nauczyć się medytacji pod okiem profesjonalnego instruktora. Do najważniejszych korzyści, które można zaczerpnąć z takiego kursu, należą:

  • obniżenie poziomu stresu;
  • poprawa odporności psychicznej i fizycznej;
  • możliwość rozwinięcia inteligencji emocjonalnej;
  • zwiększenie świadomości własnego ciała;
  • wsparcie procesów uczenia się i zapamiętywania.

Jeśli zatem twój dobrostan psychiczny i fizyczny nie jest ci obojętny, powinieneś rozważyć udział w treningu uważności. Mindfulness naprawdę może pozwolić ci stworzyć przestrzeń dla siebie i odsłonić zupełnie nowe możliwości.